CELEBRAMUS! Rubrică specială, cu dedicații. Astăzi îi aniversăm pe…

1
230

CELEBRAMUS! Rubri­că spe­cia­lă, cu dedi­ca­ții. Astăzi îi ani­ver­săm pe pri­e­te­nii noș­tri de pe Face­bo­ok.

Fie că este vor­ba de vâr­ste rot­un­de împli­ni­te, sau de sur­pri­ze ine­di­te, pri­va­te, ori­ce dori­tor poa­te lua legă­tu­ra cu redac­ția noas­tră și ne poa­te tri­mi­te o poză a săr­bă­to­ri­tei / săr­bă­to­ri­tu­lui și ură­ri­le cuve­ni­te eve­ni­men­tu­lui, iar noi le vom publi­ca pe por­ta­lul Man­ga­lia News și le vom dis­tri­bui pe pagi­ni­le și gru­pu­ri­le noas­tre de pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Este gro­zav să acce­sezi un site sau o pagi­nă de inter­net și să zărești o față cunos­cu­tă și o ura­re fru­moa­să, nu‑i așa? Dacă vi se pare o idee bună, ne-am bucu­ra să o ”prin­deți din zbor” și să ne scri­eți pe adre­sa redac­ți­ei: [email protected]

Până atunci, noi le spu­nem LA MULȚI ANI, cu sănă­ta­te, dra­gos­te și bucu­rii, pri­e­te­ni­lor coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, care-și ani­ver­sea­ză ziua de naș­te­re ASTĂZI, Joi, 20 febru­a­rie 2020 și des­pre care Face­bo­ok ne anun­ță și ce vâr­ste împli­nesc:

Adri­an Tri­ca
Împli­neş­te 52 de ani;
Ioa­na Kriss Rusu
Împli­neş­te 41 de ani;
Maria Gre­a­vu
Împli­neş­te 70 de ani;
Lau­ra Duma
Olim­pia Geor­gia Cara­u­lea­nu
Împli­neş­te 30 de ani;
Petrea Zodi­la
Împli­neş­te 64 de ani;
Flo­ri­na Radut
Împli­neş­te 38 de ani;
Anca Neghi­na
Împli­neş­te 34 de ani;
Luci­ca Dra­gu
Împli­neş­te 61 de ani;
Doi­na Miha­i­les­cu.
Gevair Ghe­zo­lu
Împli­neş­te 64 de ani;
Delia Voi­cu­les­cu
Împli­neş­te 27 de ani;
Bobos­ca Valen­tin
Împli­neş­te 50 de ani;
Tudor Buru­ia­na
Împli­neş­te 49 de ani;
Ion Mir­ciu
Împli­neş­te 58 de ani;

La Mulți Ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii! Petre­ceri fru­moa­se, de ziua voas­tră, dragi pri­e­te­ne, dragi pri­e­te­ni!

MN: Lili, dra­ga noas­tră cores­pon­den­tă din Nor­ve­gia, mul­țu­mim pen­tru ide­ea fru­moa­să!


Man­ga­lia News, 20.02.2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Un bine­cu­vân­tat ”La mulți ani!”, Doam­nei Învă­ță­toa­re Din­că Anca, de la Lice­ul Cal­la­tis. Aveți toa­tă admi­ra­ția mea!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele