piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 8.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

România — Ungaria 28–27! FORMIDABIL! Cea mai tare victorie la Handbal feminin din istorie, obținută în ultima secundă! VIDEO

Naţio­na­la femi­ni­nă de han­d­bal a Româ­ni­ei s‑a cali­fi­cat incre­di­bil în gru­pe­le prin­ci­pa­le ale Cam­pi­o­na­tul Mondi­al din Japo­nia, după o…

Emil-Corneliu Ninu: GALA VOLUNTARILOR, CONSTANȚA, 2019 — „VOLUNTAR PE VAL”, sau „LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE” și… retur [Galerie FOTO]

Emil-Cor­ne­liu Ninu: O mun­că uri­a­șă, depu­să de o lume, lume și iar lume! Cir­ca 130…

Doamna profesoară Irina Marin de la Colegiul Economic Mangalia a plecat dintre noi… Mesaj de condoleanţe din partea colegilor

Din par­tea Comi­si­ei de ima­gi­ne a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, vă mul­țu­mesc pen­tru că ati fost…

Cursuri de Limbă rusă pentru copiii etniei ruso-lipovene din satul 2 Mai, dar nu numai, la Școala din localitate

Prof. Magda­le­na Iacob: In aten­ția celor care doresc revi­go­ra­rea cur­su­ri­lor de Lim­bă rusă pen­tru copi­ii…

Părintele Constantin Necula, despre testele PISA: Iertați-ne, copii dragi, pentru că am dat rezultatele anchetei tocmai în preajma Sfântului Nicolae și că am constatat…

Părin­te­le Con­stan­tin Necu­la comen­tea­ză recen­te­le rezul­ta­te obți­nu­te de ele­vii români la tes­te­le PISA și scrie, într-un edi­to­ri­al…

Concerte de Sărbători, pachete cadou și un patinoar, pentru copiii Mangaliei

Cu oca­zia Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, pe tot par­cur­sul lunii decem­brie, mai mul­te…

Sfântul Nicolae – Datini și obiceiuri

In cre­din­ta popu­la­ra, Sfan­tul Nico­lae mai este cunos­cut si sub nume­le de San-Nicoa­ra. Se spu­ne…

Diana Slav — Perlele turiștilor

Pro­ba­bil unii din­tre voi sti­ti deja ca de apro­xi­ma­tiv doi ani m‑am indrep­tat pro­fe­sio­nal catre…

ATENTIE, SOFERI! Transport agabaritic pe ruta Borș PTF – Vama Veche

CNAIR infor­mea­ză că, în peri­oa­da 05.12.2019 — 12.12.2019, se va des­fă­șu­ra un trans­port cu depă­șiri,…

Lucian Ciuchiță: Drumul vinului, parfumul literaturii, gustul libertății…

Lucien Lan­ce­lot Ciu­chi­ta: Ce legă­tu­ră au vinul, lite­ra­tu­ra si liber­ta­tea? La aceas­tă intre­ba­re au incer­cat…

FATA DIN VIS — Povești din interiorul nostru — Dana Fodor Mateescu

DANA FODOR MATEESCU: ”Poveș­ti­le mele sunt vii și mă scot din minți. Mă rod pe…

Fiscul are dreptul să te amendeze, dacă nu‑i dai informații despre alți contribuabili cu care ai contractat

Fis­cul are drep­tul să îți cea­ră infor­ma­ții în legă­tu­ră cu alte persoane/firme cu care ai…

Cosmin Neidoni: Între mânia și mândria de a fi român

Este, din­co­lo de ori­ce îndo­ia­lă, o vir­tu­te îna­l­tă să îți iubeşti țara, locul în care…

Metoda inedită prin care o profesoară a inspirat mii de elevi să se apuce de citit [VIDEO]

Dacă Româ­nia ar avea la cla­să o pro­fe­soa­ră ca ea, sis­te­mul de edu­ca­ţie ar fi…

UMOR ACTUAL, cu Mihai Matei

UMOR ACTUAL, cu Mihai Matei. MN: Din cre­a­ți­i­le umo­ris­tu­lui Mihai Matei, am publi­cat serii de cari­ca­turi…

Sunt o carte vie. Cunoaşte-mă!’ — Activitate organizată de Liceul Teoretic “Callatis” din  Mangalia, în cadrul proiectului START ONG

Mier­curi, 4 decem­brie 2019, la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia s‑a desfă­şu­rat ulti­ma acti­vi­ta­te cu…

Jucăriile din plastic fabricate în China conţin ftalaţi care au efect perturbator asupra sistemului endocrin!

95% din jucă­ri­i­le peri­cu­loa­se sunt fabri­ca­te în Chi­na! Jucă­ri­i­le din plas­tic fabri­ca­te în Chi­na conţin…

Adrian Trica: La Nord, prin noi înșine — Despre testele ”Pisa” și adaptarea la viață și la lume

Ceea ce toa­tă lumea cunoaș­te, doar poli­ti­cie­nii nu reu­șesc să înțe­lea­gă: Teo­re­ma lui Pita­go­ra îi…

Excelența Sa, domnul Călin Humă, Consul onorific al României la Winchester, invitat special, alături de alte nume remarcabile ale Culturii românești, la recentul eveniment…

Recent, (mier­curi, 27 noiem­brie 2019), a avut loc un Eve­ni­ment HESPERUS, la Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă MIHAIL

EVENIMENT! S‑a lansat DGcademy.com, harta proiectelor relevante în educație. Ce proiecte sunt înscrise

Ino­va­ție în edu­ca­ție: Plat­for­ma DGca­demy își pro­pu­ne să fie o pun­te pe care se întâl­nesc…

Sunt o carte vie. Cunoaşte-mă!’ — Activitate organizată de Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, în cadrul proiectului START ONG

Marţi, 3 decem­brie 2019, la Lice­ul teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia a con­ti­nu­at acti­vi­ta­tea cu…

O linguriţă de ULEI DE MĂSLINE pe stomacul gol îţi poate salva viaţa

Hipo­cra­te a spus oda­tă că hra­na noas­tră ar tre­bui să fie medi­ca­men­tul nos­tru si că…

S‑a deschis Târgul de Crăciun, Timișoara 2019! Programul complet, aici [VIDEO]

Pro­gra­mul Târ­gu­lui de Cră­ciun, Timi­șoa­ra 2019: [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=JcSFu90j7bw] S‑a des­chis Târ­gul de Cră­ciun Timi­șoa­ra 2019!🤗🤗🎄Timisoara 2021, Capi­ta­la…

Maestrul Eugeniu Barău, Cetățean de Onoare al orașului Tulcea

Artis­tul plas­tic Euge­niu Barău a fost înso­țit de fami­lie, la recen­ta ședin­ță extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com:

Booking.com


Vino lângă noi!

13,997FaniÎmi pla­ce
178Citi­toriConec­tați-vă
205Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »
%d bloggers like this: