piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re. Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 70–80% pro­vin din Româ­nia, cei­lalți, de pe toa­te meri­dia­ne­le lumii. La zi, avem pes­te 5.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 14.000.000 de vizualizări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă oferim:
Abo­na­ment lunar, care cuprin­de: ban­ner publi­ci­tar pe Home Page, cu link activ spre un arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui, inclu­siv la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe sidebar;
Dis­tri­bu­i­re pe pagi­ni­le și gru­pu­ri­le de soci­a­li­za­re Man­ga­lia News și pe cele partenere.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nostru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

Tinca Răcaru: La mulți ani, Mangalia News! 100 de primăveri frumoase, vă doresc tuturor!

Tin­ca Răca­ru: La mulți ani, Man­ga­lia News! 100 de pri­mă­veri fru­moa­se, dom­nu­le Tra­ian MN și… 

Școala ”Junimea Română” din Montréal vă urează 1 Martie fericit și o primăvară frumoasă! Să-nfloriți ca merii, ca perii, In mijlocul primăverii!

Școa­la ”Juni­mea Româ­nă” din Montréal vă urea­ză 1 Mar­tie feri­cit și o pri­mă­va­ră fru­moa­să! Să-nfloriți… 

Poem: Când iubeşti, de Lucian Ciuchiță | Premiul ”FORMIDABIL” al revistei canadiene ”Poezii pentru sufletul meu”, Revista românilor de pretutindeni

Poem: Când iubeşti, de Lucian Ciu­chi­ță | Pre­mi­ul ”FORMIDABIL” al revis­tei can­a­die­ne ”Poe­zii pen­tru sufletul… 

Constantin Nesterenco și Ana Maria Halupneac: Mulțumiri scrise și dedicații muzicale, pentru Mangalia News, la aniversarea celor 9 ani de la lansare [VIDEO]

Con­stan­tin Neste­ren­co: ”Vă mul­țu­mesc din suflet, pen­tru Diplo­ma de Exce­len­ță acor­da­tă cu pri­le­jul ani­ver­să­rii celor… 

Mărțișorul de Ștefănești face înconjurul Europei!

Măr­ți­șo­rul de Ște­fă­nești face încon­ju­rul Euro­pei! În luna febru­a­rie 2021, ele­vii Cen­tru­lui Cul­tu­ral Ște­fă­nești, ală­tu­ri de… 

Mădălina Mirea: Să aveți o primăvară frumoasă, precum sufletele voastre!

Mădă­li­na Mirea: Să aveți o pri­mă­va­ră fru­moa­să, pre­cum sufle­te­le voas­tre! Am aso­ci­at mereu pri­mă­va­ra cu renașterea.… 

Polaris M Holding: Deșeurile trebuie depozitate în locurile special amenajate! Așa o spune legislația în vigoare și așa o spune și bunul simț

Pola­ris M Hol­ding: Deșe­u­ri­le tre­bu­ie depo­zi­ta­te în locu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te, așa o spu­ne legi­sla­ția în… 

VERNISAJ EXPOZIŢIE FOTO-DOCUMENTARĂ “ÎN LUMINA CULTURIIOPERA LUI ANGHEL SALIGNY

VERNISAJ EXPOZIŢIE FOTO-DOCUMENTARĂ “ÎN LUMINA CULTURIIOPERA LUI ANGHEL SALIGNY” Luni, 1 mar­tie 2021, ora… 

ANAF — Dezbatere publică: Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor articolului 131 aliniatul (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de…

ANAF — În dez­ba­te­re publi­că: Pro­iec­tul de ordin pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii pri­vind apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor articolului… 

Mulțumesc, Mangalia News! | Liliana Pintilie, din Țara lui Moș Crăciun

Mul­țu­mesc, Man­ga­lia News! | Lili­a­na Pin­ti­lie, din Țara lui Moș Cră­ciun Lili­a­na Pin­ti­lie: Nu exis­tă zi de… 

Cum vedeți promovarea turismului din zona Dobrogei de Nord? — Campanie de succes, organizată de Consiliul Județean Tulcea

Cum vedeți pro­mo­va­rea turis­mu­lui din zona Dobro­gei de Nord? — Cam­pa­nie de suc­ces, orga­ni­za­tă de… 

Lucian Ciuchiţă: Impreună, redescoperim minunata lume a cărţilor, în CITADELA SCRIITORILOR!

Lucian Ciu­chi­ţă: Impre­u­nă, redes­co­pe­rim minu­na­ta lume a cărţi­lor, în CITADELA SCRIITORILOR! O ves­te bună, care ar… 

Cornel Udrea: ”Mi‑o scos nebuna de Filegoria vorbe folclorice că sunt “on curvariu escepțional dotat și harnic”, ceea ce corespunde unui mare neadevăr istoric…”

Cor­nel Udrea: ”Mi‑o scos nebu­na de File­go­ria vor­be fol­clori­ce că sunt “on cur­va­riu escep­țio­nal dotat… 

DACIA EDENICĂ, „O CARTE EVENIMENT, UN POEM ŞTIINŢIFIC INIŢIATIC”

Miron Sco­ro­be­te: „O CARTE EVENIMENT, UN POEM ŞTIINŢIFIC INIŢIATIC”. Într‑o capi­ta­lă, la Cur­tea de Argeş, prima… 

Reînființați flota maritimă comercială sub pavilion românesc!

Reîn­fi­in­țați flo­ta mari­ti­mă comer­ci­a­lă sub pavi­li­on româ­nesc! În zona de sud a por­tu­lui Con­stan­ța, în Danele… 

Dau un regat pentru o iubire! — Andaluzia Popa

Dau un regat pen­tru o iubi­re… Eu nu dau un regat pen­tru un cal, Căci via­ța noastră,… 

Carnet de Șmecher. Știu de ce vreți toți carnet dintr-ăsta!

Noțiu­nea de “Şme­cher” vine de la fap­tul că negus­to­rii sași din Transil­va­nia anga­jau câte un… 

GIUVAIERGERIE ANTICA | Expoziție virtuală — Comorile Muzeului Național de Istorie a Moldovei [VIDEO]

Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Mol­do­vei, în par­te­ne­ri­at cu Arbor Insti­tu­te for Cul­tu­re, vă invită… 

Tunelul lui Anghel Saligny din Portul Constanța, primul tunel urban din România [FOTO]

TUNELUL lui Anghel Salig­ny din Por­tul Con­stan­ța (pri­mul tunel urban din Româ­nia), a fost construit… 

Despre Ruxandra Georgescu și ”Mangalia, dragostea mea”

Des­pre Ruxan­dra Geor­ges­cu. Evi­dent, vă între­bați acum cine este Ruxan­dra Geor­ges­cu. Este o doam­nă din Mangalia,… 

Mioara Gram: Vă mulțumesc din suflet pentru acest gest, pe cât de frumos, pe atât de mișcător! Aștept cu bucurie ziua în care să…

Mioa­ra Gram: ”Vă mul­țu­mesc din suflet pen­tru acest gest, pe cât de fru­mos, pe atât… 

Dacă vrei să schimbi lumea, începe prin a‑ți face patul dimineața! TOP 1 Discurs motivațional [VIDEO]

Dacă vrei să schim­bi lumea, înce­pe prin a‑ți face patul dimi­nea­ța! TOP 1 Dis­curs motivațional!… 

Franța: Parcul Național #Mercantour, situat la granița cu Italia, “găzduiește” cel mai emblematic complex rupestru în aer liber din Europa: La Vallée des Merveilles

În Fran­ța, Par­cul Națio­nal #Mer­can­to­ur situ­at la gra­ni­ța cu Ita­lia este renu­mit pen­tru rein­tro­du­ce­rea lupilor.….. 

Frumusețile mării — creații ale micilor pictori de la Grădinița nr.7 PP, Mangalia

Dese­nul și pic­tu­ra în via­ța copi­i­lor de la Gră­di­ni­ța PP nr.7, Man­ga­lia. “La Gra­di­ni­ta PP nr.7…
- Adver­ti­se­ment -Mangalia News
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


starshiners.ro%20

Vremea in Mangalia, pentru urmatoarele 7 zile

Prog­no­za meteo in Man­ga­lia pen­tru urma­toa­re­le 7 zile: tem­pe­ra­tu­ra, pre­ci­pi­ta­tii, vant. mete­o­blue Vezi aici tem­pe­ra­tu­ra apei marii astazi. 

Vino lângă noi!

14,460FaniÎmi pla­ce
203Citi­toriConec­tați-vă
211Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »
%d bloggers like this: