piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 8.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

MIRCEA GEOANĂ A FOST NUMIT ÎN FUNCŢIA DE ADJUNCT AL SECRETARULUI GENERAL NATO

Secre­ta­rul gene­ral al NATO, Jens Sto­l­ten­berg a decis să-l numeas­că pe Mir­cea Geo­a­nă în fun­cţia…

Șantierul Naval Damen Mangalia va moderniza spărgătorul de gheață Perseus, cel mai mare remorcher sub pavilion românesc

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei: Admi­nis­tra­ţia Flu­vi­a­lă a Dună­rii de Jos Gala­ţi (AFDJ) şi Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia…

ANAF a colectat 23,10 miliarde de lei în luna iunie, cu 4 miliarde de lei mai mult față de aceeași lună a anului trecut

În luna iunie a.c., Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a colec­tat veni­turi buge­ta­re în sumă…

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţa ordinară pe luna iulie. 24 de puncte pe ordinea de zi

C O N V O C A T O R. În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 178,…

IMPORTANT! Ce trebuie să ştiţi despre transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine

Aţi reve­nit în ţară şi aţi obţi­nut pes­te hota­re acte de sta­re civi­lă întoc­mi­te de…

Sorin Drugan: Am depășit jumătatea drumului. Voi continua să navighez spre vest, până completez tura în jurul lumii, solitar, cu vele, pe o barcă…

Sorin Dru­gan: Dacă pleci din Man­ga­lia cu bar­ca, meri­dia­nul 029*E, treci de Istan­bul si Ate­na…

Doi hoți prinși de polițiști în Vamă și un șofer băut la volan, în Mangalia

Luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 18.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui de Poli­ție Vama…

LIVE VIDEO Eclipsă parţială de Lună pe 16 iulie, în ziua în care se împlinesc 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11

La exact 50 de ani de la lan­sa­rea misiu­nii Apo­l­lo 11, în data de 16…

Ministerul Energiei a eliberat pentru ExxonMobil autorizația pentru foraje geotehnice la Tuzla

Minis­te­rul Ener­gi­ei a eli­be­rat marți, 16 iulie 2019, com­pa­niei Exxon­Mo­bil Explo­ra­tion and Pro­duc­tion Roma­nia Limi­ted…

DN 3 se închide pentru 24 de ore, în localitatea Lehliu, județul Călărași

DN 3 se închi­de, mier­curi, 17.07.2019, pen­tru 24 de ore, în loca­li­ta­tea Leh­liu, Jude­țul Călă­rași. În inter­va­lul…

AFACERI CU VIRGINE — Scene halucinante, la ‘Viața Satului’, pe TVR: Un producător de vin a prezentat certificatele de la ginecolog ale angajatelor care…

Caz halu­ci­nant la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă. Pro­du­că­to­rul de vin de la Cra­ma Vii­șoa­ra, fos­tul secre­tar de…

POVESTEA CORVETELOR, LA FINAL. NAVAL GROUP A CASTIGAT LICITATIA — Talk B1 cu Irina Petraru si Bobby Paunescu [VIDEO]

POVESTEA CORVETELOR, LA FINALNAVAL GROUP A CASTIGAT LICITATIATALK B1 CU IRINA PETRARU SI BOBBY PAUNESCU: [you­tu­be…

Lady Halep și noi: o poveste la rece, de la fața locului, care trebuie spusă, pentru ca victoria Simonei să poată fi și a…

Ce vom face cu vic­to­ria Simo­nei? Va înțe­le­ge, măcar de data asta, Româ­nia ceva? Ori…

Marina Limanu a găzduit a doua etapă a Cupei României Alpha Bank – Regata Ziarul Financiar

În wee­ken­dul 5–7 iulie, Mari­na Lima­nu a găz­du­it a doua eta­pă a Cupei Româ­ni­ei Alpha…

ANAF pune la dispoziția persoanelor fizice “Ghidul privind rezidența fiscalã a persoanelor fizice” și în limba engleză

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă vine în spri­ji­nul con­tri­bu­a­bi­li­lor per­soa­ne fizi­ce și pune la dis­po­zi­ția…

Cerul de sub Pământ”. Se deschide cel mai mare Planetariu din România. Proiecțiile vor avea rezoluția 4K

Cel mai mare pla­ne­ta­riu din țară va fi inau­gu­rat vineri, la Sali­na Slă­nic Pra­ho­va. „Super­no­va…

Mangalia, poarta spre o vacanță de vis la Marea Neagră [VIDEO]

Man­ga­lia, poar­ta spre o vacan­ță de vis la Marea Nea­gră.  [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=r76lBkM_1aw] Din por­tul Man­ga­lia se plea­că…

Senatorul constănţean Nicolae Moga, noul ministru de Interne

Astăzi, Car­men Dan şi-a dat demi­sia de la şefia Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, după ce se…

Lucian Blaga: RUȘINE, ROMÂNIA?

Româ­nii din dias­po­ra vin în vacanţă, în scum­pa noas­tră ţări­şoa­ră. Pro­ble­mă: Lito­ra­lul pute, mun­te­le mai…

Campionii Wimbledon 2019 🏆🏆 Simona Halep — România și Novak Đoković — Serbia

Cam­pi­o­nii Wim­ble­don 2019 🏆🏆 Simo­na Halep — Româ­nia și Novak Đoko­vić — Ser­bia. “Simo­na cunoa­ş­te jocul, are spi­rit…

Patriarhia Română acordă campioanei Simona Halep Ordinul „Crucea Patriarhală”

Român­ca Simo­na Halep a deve­nit de mai mul­tă vre­me un sim­bol al per­for­manţei spor­ti­ve pe…

Sătui de batjocură, jurnaliștii de la Info Sud-Est lansează expoziția-manifest „Palatul Reginei“

Voci puter­ni­ce ale soci­e­tă­ții civi­le con­stăn­țe­ne, jur­na­liș­tii de la zia­rul Info Sud-Est invi­tă con­ce­tă­țe­nii la…

Câștigătoare la Wimbledon, Simona Halep se întoarce azi în țara unde nu există terenuri pe iarbă pentru tenis [Foto/VIDEO]

Câști­gă­toa­re a tro­fe­u­lui de la Wim­ble­don 2019, Simo­na Halep a scos în evi­den­ță un ade­văr trist…

Admitere Liceu 2019 | Rezultatele repartizării computerizate

Admi­te­re Liceu 2019. Rezul­ta­te­le la admi­te­rea com­pu­te­ri­za­tă în licee, în func­ție de opțiu­ni­le ele­vi­lor și de…
- Adver­ti­se­ment -

Booking.com:

Booking.com


Vino lângă noi!

13,778FaniÎmi pla­ce
168Citi­toriConec­tați-vă
195Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »