piese-auto-mangalia.ro

Tibor Selymes și Florin Prunea, două legende ale fotbalului românesc, într‑o…

Sâm­bă­tă, 15 august, vă aștep­tăm la o con­frun­ta­re de Teq­ba­ll, cu două din legen­de­le fotba­lu­lui româ­nesc. Pro­mo­văm aceas­tă nouă dis­ci­pli­nă spor­ti­vă în Man­ga­lia, împre­u­nă…

La Alegerile Locale din toamnă, pe cine ați vota ca Primar…

SONDAJ de opi­nie Man­ga­lia News. MN: Vizi­tați și rubri­ca spe­cia­lă ALEGERI LOCALE 2020. Man­ga­lia News, 31.07.2020.
- Adver­ti­se­ment -Mangalia News
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


epantofi.ro

Primăria comunei Limanu solicită transparență și comunicare din partea autorităților centrale, privind o statistică…

Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu face un apel către auto­ri­tă­ți­le sani­ta­re națio­na­le să coo­pe­re­ze și să comu­ni­ce trans­pa­rent cu auto­ri­tă­ți­le loca­le. În con­tex­tul în care, în mass-media,…
video

Limanu: Peste 1 milion de euro investiți în reabilitarea și dotarea Căminului Cultural

Inves­ti­tii noi în comu­na Lima­nu. Pes­te 1 mili­on de euro —  inves­tiți în rea­bi­li­ta­rea și dota­rea Cămi­nu­lui Cul­tu­ral din loca­li­ta­tea Lima­nu. Pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a…
video

La 2 Mai au ars două rulote amplasate ilegal [VIDEO]

Mili­ta­rii din cadrul ISU Dobro­gea au fost soli­ci­tați să inter­vi­nă, marți, 28 iulie, a.c., în loca­li­ta­tea 2 Mai, aco­lo unde a izbu­c­nit un incen­diu.…