piese-auto-mangalia.ro

REMEMBER — Cum a fost în decembrie 1989 la Mangalia? Cotidianul…

Au tre­cut 30 de ani. Cum a fost în decem­brie 1989 la Man­ga­lia? Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News sus­ți­ne orga­ni­za­rea unei sesiuni de comu­ni­cări și va…

Caravana UNATC Junior vine la Mangalia cu spectacolul ”Pygmalion”!

Cara­va­na UNATC Juni­or vine la Man­ga­lia! Marți, 19 noiem­brie, ora 19:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, tine­rii stu­denți-actori de la UNATC, cre­a­tivi și bine…

Foto/Video

- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com:

Booking.com


Standul Mangaliei la Târgul de Turism al României, vizitat de ministrul Economiei

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui par­ti­ci­pă și în acest an la edi­ția de toam­nă a Târ­gu­lui de Turism al Româ­ni­ei (TTR), orga­ni­zat…

S‑A DESCHIS TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE TURISM DE LA LONDRA (WTM 2019)

În zile­le de 4–6  noiem­brie a.c. la Lon­dra (Anglia) are loc Târ­gul Inter­națio­nal de Turism (WTM 2019), ajuns la a 40‑a edi­ţie. Aces­ta se…
video

MANGALIA — Imagini de vacanță — Vara anului 2018 [VIDEO]

MANGALIA — Ima­gini de vacan­ță — Vara anu­lui 2018. [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=Ab4gxgM8Cws] Man­ga­lia News, 03.11.2019. (sur­sa Video: Mangalia.TV).

Vizitatori Online

Programul întreruperilor de curent electric, săptămâna 18–24 noiembrie, în localitățile: Cumpăna, Vama Veche, Năvodari,…

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, săp­tămâ­na 18–24 noiem­brie 2019. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de…

SFATUL MEDICULUI — Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor din perioada sezonului rece

Pen­tru a pre­ve­ni îmbol­nă­vi­ri­le, cu pre­că­de­re de la nive­lul trac­tu­lui res­pi­ra­tor, gene­ra­te de con­di­ți­i­le cli­ma­ti­ce din peri­oa­da sezo­nu­lui rece, spe­cia­lis­tul din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal…
video

Ce înseamnă un 🏙️ oraş „smart”? Lecția Boston [VIDEO]

La Bos­ton, echi­pa de expe­rţi care se ocu­pă de trans­for­ma­rea ora­şu­lui într-unul „inte­li­gent” cre­de că este un oraş în care se îmbu­nă­tă­țeş­te sem­ni­fi­ca­tiv via­ța…

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR ROMÂNI 🇷🇴 revine la Mangalia, în perioada 20–24 noiembrie! OCAZIE SPECIALĂ! REDUCERI

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR ROMÂNI 🇷🇴 revi­ne la Man­ga­lia, în peri­oa­da 20–24 noiem­brie! OCAZIE SPECIALĂ! REDUCERI DE SEZON, pre­țuri de BLACK FRIDAY! TÂRGUL PRODUCĂTORILOR ROMÂNI, des­chis de Mier­curi, 20…
video

BLACK FRIDAY 2019. Super Oferte, la eMAG! ZIUA CU CELE MAI MULTE REDUCERI DIN

BLACK FRIDAY 2019. Super Ofer­te, la eMAG! ZIUA CU CELE MAI MULTE REDUCERI DIN AN! Cu oca­zia apro­pi­e­rii zilei de Bla­ck Fri­day 2019, eMAG a făcut…

‎Arca TV‎: Festivalul Românesc din Houston, o tradiție a comunității inimoase…

Arca TV‎: Fes­ti­va­lul Româ­nesc din Hous­ton, o tra­di­ție a comu­ni­tă­ții ini­moa­se de români, s‑a bucu­rat de pre­zen­ța tru­pei Vox Maris din Chi­ca­go dar și…

Ce spun astrele

Parteneri media

Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »