piese-auto-mangalia.ro

Mangalia News va recomanda

Dora Alina Romanescu: REVERENȚĂ pentru toți cei care au suflete nobile…

Dora Ali­na Roma­ne­scu: Vine vre­mea când îți dai sea­ma cine ești cu ade­vă­rat, vine vre­mea când rea­li­zezi că ai mers pe dru­mul vie­ții une­ori temă­tor,…
- Adver­ti­se­ment -

Booking.com:

Booking.com


Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, autorizat pentru cele mai mari avioane din lume

✈️📜 Din luna iunie, pe Aero­por­tul Inter­națio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stan­ța pot fi ope­ra­te aero­na­ve mari pre­cum: Boe­ing B747-400/300/200/100, Boe­ing B777-200LR/300F/300ER, McDon­ne­ll Dou­glas MD 11, Air­bus…

Măsuri speciale pentru sezonul estival: Peste 1.000 de pompieri-salvatori vor acţiona pe litoral

Anul tre­cut, în peri­oa­da 15 iunie-20 sep­tem­brie, au fost desfă­şu­ra­te pe lito­ral 3.380 de misiuni, în urma căro­ra 3.258 de per­soa­ne, afla­te în difi­cul­ta­te,…
video

Plaja Diana, Saturn, Mangalia, România… [Foto/VIDEO]

Pla­ja Dia­na, Saturn, Man­ga­lia, Româ­nia, în iunie. Alte albu­me Foto/Video rea­li­za­te de doam­na Ele­na Stroe, repor­te­rul nos­tru ”de teren”, puteți vedea aici. Man­ga­lia News, Luni, 17 iunie…

Vizitatori Online

Foto/Video

astratex.ro

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, autorizat pentru cele mai mari avioane din lume

✈️📜 Din luna iunie, pe Aero­por­tul Inter­națio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stan­ța pot fi ope­ra­te aero­na­ve mari pre­cum: Boe­ing B747-400/300/200/100, Boe­ing B777-200LR/300F/300ER, McDon­ne­ll Dou­glas MD 11, Air­bus…

Polaris M. Holding ANUNȚĂ actiune aviochimică de dezinsecție în municipiul Mangalia, cu stațiunile aferente

Pola­ris M. Hol­ding anun­ță actiu­ne avi­o­chi­mi­că de dez­in­sec­ție în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu sta­țiu­ni­le afe­ren­te. Actiu­nea va avea loc DUMINICĂ, 23 iunie, in inter­va­lul orar…

Întreruperi de curent electric în județele Constanța și Tulcea, săptămâna 17–23 iunie 2019

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea Iunie 17, 2019 — Iunie 23, 2019. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi…

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZA MACARAGIU (podar) POD RULANT

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZA MACARAGIU (podar) POD RULANT. Depar­ta­ment: STRUCTURI METALICE CONSTANTA. CERINTE: — vechi­me — minim 2 ani, — stu­dii medii, — curs de ates­ta­re pro­fe­sio­na­la pen­tru maca­ra­giu…

DOUĂ MINORE DISPĂRUTE! LE-AȚI VĂZUT? ANUNȚAȚI POLIȚIA!

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia tine­rei DANIELA-VALERIA MAXIM-COSTIN, în vâr­stă de 17 ani, din loca­li­ta­tea Cis­nă­die, jude­țul Sibiu. La data de 6…

ARCA TV: Adrian Ardelean şi Claudiu Pădurean, VIA/CLUJ, despre vizita Papei Francisc în România…

Știți de ce nu l-a invi­tat nici­o­da­tă Ceau­șes­cu pe Papa de la Roma în Româ­nia? Pen­tru că nu voia să stri­ge lumea la aero­port…

Ce spun astrele

Parteneri media

Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »