piese-auto-mangalia.ro

AȘA VĂZUT‑A ZAHARIA — improvizații într‑o lume captivă”, expoziție tematică, la…

EXPOZIȚIE „AȘA VĂZUT‑A ZAHARIA – impro­vi­za­ții într‑o lume cap­ti­vă” Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie | Con­stan­ța 30 octom­brie – 21 noiem­brie 2020. Uni­rea Basa­ra­biei cu Rega­tul…

Ministerul Educației introduce două DECLARAȚII PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru școala online,…

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei intro­du­ce două decla­ra­ții pe pro­pria răs­pun­de­re, pe care vor tre­bui să le sem­ne­ze părin­ții, ele­vii și pro­fe­so­rii, potri­vit unui docu­ment tri­mis în…

Umor englezesc de bună calitate, sâmbătă seara, la Teatrul de Stat…

Umor engle­zesc de bună cali­ta­te, sâm­bă­tă sea­ra, la Tea­trul de Stat din Con­stan­ța! Sâm­bă­tă, 31 octom­brie, de la ora 19:00, Tea­trul de Stat Con­stan­ța pre­zin­tă…

Valentin Tănase — Viziuni plastice | ”Iubitor de muzică, mi-aș fi…

Valen­tin Tăna­se — Viziuni plas­ti­ce | ”Iubi­tor de muzi­că, mi-aș fi dorit să știu să cânt la pian…” Miha­il Țăpâr­lea: “Viziu­ni­le plas­ti­ce” pri­vind pia­nul sunt…
- Adver­ti­se­ment -Mangalia News
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


starshiners.ro%20