piese-auto-mangalia.ro

Câștigătorii concursului de fotografie ”Ilustrează un citat”, organizat cu ocazia Zilelor…

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: ”A sosit momen­tul mult aștep­tat de către par­ti­ci­pan­ții la Con­cur­sul de foto­gra­fie ”Ilus­trea­ză un citat”, orga­ni­zat cu oca­zia Zile­lor…

Câștigătorii concursului de fotografie ”Ilustrează un citat”, organizat cu ocazia Zilelor…

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: ”A sosit momen­tul mult aștep­tat de către par­ti­ci­pan­ții la Con­cur­sul de foto­gra­fie ”Ilus­trea­ză un citat”, orga­ni­zat cu oca­zia Zile­lor…
- Adver­ti­se­ment -

Booking.com:

Booking.com


video

Vama mea 2019 — Un film de Cristi Iancu si Dana Toader — VSLO

Vama mea 2019 — Un film de Cristi Ian­cu si Dana Toa­der. Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal de Arte Vizu­a­le VSLO 2019. [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=MYkaEtTfH1w] Man­ga­lia News, 21.09.2019. (sur­sa: Fes­ti­va­lul de…

Herghelia Mangalia — Concurs de anduranță, etapa zonală — Sâmbătă, 21 și Duminică, 22…

Her­ghe­lia Man­ga­lia — Con­curs de andu­ran­ță — Eta­pa zona­lă — Sâm­bă­tă, 21 și Dumi­ni­că, 22 sep­tem­brie. Pro­gra­mul con­cur­su­lui hipic: Arti­co­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia…

Prima Organizație de Management al Destinației din România, înființată la Mangalia, în fieful unui…

După nume­roa­se scan­da­luri și dez­ba­teri aprin­se, în urmă cu câte­va luni, Par­la­men­tul a adop­tat Legea turis­mu­lui, prin care s‑a cre­at cadrul legal pen­tru înfi­in­ța­rea…

Vizitatori Online

ATENȚIE, ȘOFERI! Transport agabaritic pe ruta Buzău — Constanța, Poarta 7

ATENȚIE, ȘOFERI! Trans­port aga­ba­ri­tic pe ruta Buzău — Con­stan­ța, Poar­ta 7 În peri­oa­da 20.09.2019 — 23.09.2019, se vor des­fă­șu­ra două trans­por­turi cu depă­șiri pe tra­se­ul:…

Apel la implicare pentru ecologizarea litoralului, în zilele de 21 și 22 septembrie 2019

Aso­ci­a­tia Act for Tomor­row cau­tă volun­tari dor­nici să se impli­ce într‑o amplă acțiu­ne de eco­lo­gi­za­re a lito­ra­lu­lui, în peri­oa­da 21–22 sep­tem­brie 2019, de Ziua…

Lucrări de modernizare la centralele termice din Mangalia

Lucrări de moder­ni­za­re la cen­tra­le­le ter­mi­ce din Man­ga­lia. Repre­zen­tan­ții Gol­d­term Man­ga­lia infor­mea­ză loca­ta­rii blo­cu­ri­lor racor­da­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re că, înce­pând cu data de…

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZĂ ȘOFER AUTOCAMION / MAȘINĂ DE MARE TONAJ, pentru MANGALIA

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZĂ ȘOFER AUTOCAMION / MAȘINĂ DE MARE TONAJ, pen­tru MANGALIA. Sala­riu de înca­dra­re moti­vant; Tiche­te de masă (bonuri); Bonu­suri, la rea­li­za­rea tar­get-uri­lor; Tele­fon de ser­vi­ciu. CV-uri­le…

INITIATIVA Mangalia News! MANGALIA poate deveni un POL DE PROIECTE EUROPENE, pentru întreaga zonă…

INITIATIVA Man­ga­lia News! MANGALIA poa­te deve­ni un POL DE PROIECTE EUROPENE pen­tru întrea­ga zonă de Sud-Est a Dobro­gei! Ne adre­săm pe aceas­tă cale tutu­ror între­prin­ză­to­ri­lor mici…

Arca TV: Cu drag, pentru voi, toți românii din “afară”… [VIDEO]

Arca TV: Cu drag, pen­tru voi, toți româ­nii din “afa­ră”… [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=0NXT72JG4j0] Lucian Bla­ga: My mood… Thank you all for all your warm wishes for my…

Ce spun astrele

Parteneri media

Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »