piese-auto-mangalia.ro

Mangalia News va recomanda

Prea frumoasă, ca să o țin doar pentru mine! Această poezie…

Cris­ti­an Băr­hă­les­cu: Prea fru­moa­să, ca să o țin doar pen­tru mine! Aceas­tă poe­zie stă scri­să la intra­rea în bise­ri­ca de la Sadin­ca, jude­țul Sibiu,…

VAMAdusFolk — Vama Veche, 23–24 august [VIDEO]

VAMA­dus­Fo­lk — Vama Veche: În cele două zile, acor­du­ri­le de chi­ta­ră şi voci­le cal­de vor fi duse de vânt dea­su­pra Vămii… Nu uita­ţi…
- Adver­ti­se­ment -

Booking.com:

Booking.com


VSLO, la cea de a X‑a ediție — Vama Veche, 23 august — 1…

Wor­k­sho­puri, con­cer­te, ver­ni­sa­je și invi­tați din șase țări, la VSLO. Cel mai mare Fes­ti­val de Arte Vizu­a­le din Româ­nia, VSLO, a ajuns la cea de‑a…
video

VAMAdusFolk — Vama Veche, 23–24 august [VIDEO]

VAMA­dus­Fo­lk — Vama Veche: În cele două zile, acor­du­ri­le de chi­ta­ră şi voci­le cal­de vor fi duse de vânt dea­su­pra Vămii… Nu uita­ţi…

Cu cât se ieftineşte litoralul românesc după 15 august. Cozi uriaşe pe autostradă înspre…

Lito­ra­lul se rela­xea­ză, după mini­va­canţa de Sfân­tă Mărie, când preţu­ri­le la caza­re scad. Prog­no­za meteo este pro­mi­ţă­toa­re: vre­mea va fi bună de pajă, în…

Vizitatori Online

video

Doctor Pavel Chirilă, părintele Homeopatiei românești: „Nu hrăni cancerul!” [VIDEO]

Doc­tor Pavel Chi­ri­lă – „Nu hrăni can­ce­rul!” Medi­cul Pavel Chi­ri­lă este unul din­tre pro­mo­to­rii ali­men­ta­ţi­ei sănă­toa­se şi, în fie­ca­re zi, îi trec pra­gul oameni cu…

Primăria Mangalia organizează CONCURS pentru funcția vacantă de ȘEF SERVICIU CONTABLITATE

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de pro­mo­va­re pe fun­cţia publi­că de con­du­ce­re vacan­tă de şef ser­vi­ciu grad II – Ser­vi­ci­ul Con­ta­bi­li­ta­te, în data de…

PRECIZĂRI ISU privind informațiile apărute în spațiul public, referitoare la posibila prezență a unui…

ISU — Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă 🚨Pre­ci­zări: ​În ceea ce pri­veș­te infor­ma­ți­i­le apă­ru­te în spa­ți­ul public, refe­ri­toa­re la posi­bi­la pre­zen­ță a unui nor radi­oac­tiv dea­su­pra…

Cu cât se ieftineşte litoralul românesc după 15 august. Cozi uriaşe pe autostradă înspre…

Lito­ra­lul se rela­xea­ză, după mini­va­canţa de Sfân­tă Mărie, când preţu­ri­le la caza­re scad. Prog­no­za meteo este pro­mi­ţă­toa­re: vre­mea va fi bună de pajă, în…

PROIECTELE EDUCAȚIONALE ESA 2019–2020, LA CARE POT APLICA ȘCOLILE DIN ROMÂNIA

PROIECTELE EDUCAȚIONALE ESA 2019–2020, LA CARE POT APLICA ȘCOLILE DIN ROMÂNIA. Șco­li­le din Româ­nia sunt invi­ta­te să par­ti­ci­pe la cele cinci pro­iec­te șco­la­re ale Agen­ți­ei…

Arca TV: Întâlnire la Consulatul României de la Montreal pe tema…

Arca TV: Con­su­la­tul Româ­ni­ei la Montre­al a orga­ni­zat o con­fe­rin­ță de pre­să în care a încer­cat să eli­mi­ne necla­ri­tă­ți­le cu pri­vi­re la pro­ce­sul votu­lui…

Ce spun astrele

Parteneri media

Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »