piese-auto-mangalia.ro

Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia trece în scenariul 3, cu…

Hotă­rârea nr. 30 a CJSU Con­stan­ța pre­ve­de, prin­tre alte­le, modi­fi­ca­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re în 16 uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța. Ast­fel, marți, 29 sep­tem­brie,…

Atelier și expoziție de pictură pe sticlă, cu pictorița Cornelia Gosiu,…

Sâm­bă­tă, 3 octom­brie, de la ora 11.30, la Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis, vă invi­tăm la un ate­li­er de pic­tu­ră pe sti­clă și la o expo­zi­ție,…

Ziua Pensionarului, sărbătorită Joi, 1 octombrie, la Casa de Cultură din…

Vâr­st­ni­cii ora­șu­lui sunt aștep­tați, Joi, 1 octom­brie, ora 17:00, la Casa de Cul­tu­ră, pen­tru a săr­bă­tori “Ziua Pen­sio­na­ru­lui”, ală­tu­ri de artiș­tii Ioni­că Moro­șa­nu, Brân­du­șa…

Jerusalema Challenge — Cel mai mare Flashmob din Mangalia [VIDEO]

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: În ciu­da vre­mii, ne-am adu­nat la cel mai mare Fla­sh­mob din Man­ga­lia — Jeru­sa­le­ma Cha­l­len­ge! Mul­țu­mim tutu­ror celor care…
- Adver­ti­se­ment -Mangalia News
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


epantofi.ro