piese-auto-mangalia.ro

Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Mangalia distribuie în aceste zile…

ANUNȚ IMPORTANT❗ Deru­la­rea Pro­gra­mu­lui Ope­ra­tio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Dez­a­van­ta­ja­te POAD 2019/2021, la nive­lul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Înce­pând cu data de Marți, 21 ianu­a­rie 2020, la Cen­trul de Pache­te (fos­ta…

FSLI: Controalele din școli realizate de ministrul Educației și Cercetării trebuie…

Zile­le tre­cu­te minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, doam­na Moni­ca Ani­sie, a vizi­tat ino­pi­nat, ală­tu­ri de jur­na­liști, două uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Ialo­mi­ța, pen­tru a…

SOȚ DE VÂNZARE — Seară de teatru, seară de umor, la…

“Soț de vân­za­re”, pie­sa de tea­tru după Miha­il Zador­nov, cu Maria Radu, Ana Oda­giu și Mari­us Gilea. Dumi­ni­că, 26 ianu­a­rie 2020, ora 19:00, la Casa…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


video

IN MEMORIAM Ion Bitzan (1924–1997), de Sfântul Ioan Botezătorul [VIDEO]

ION BITZAN, în vara anu­lui 1978, ate­li­e­rul său din clă­di­rea Robes­cu, Bucu­rești.  [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=JKcU3_Xj3ew] [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=hhLoIKNFWTQ] Ion Bit­zan — Cutia cu zile inso­ri­te. Fil­mul il docu­men­tea­ză pe…

Gala Laureaților FRL 2019: Alexandra Voiculescu, sportivă și Cornelius Dorian Trucmel, antrenor, de la…

Gala Lau­rea­ți­lor Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te 2019, eve­ni­ment în cadrul căru­ia Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, spor­ti­vă și Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel, antre­nor, de la Clu­bul Spor­tiv Posei­don Lima­nu-2Mai…

Cursuri de Limbă rusă pentru copiii etniei ruso-lipovene din satul 2 Mai, dar nu…

Prof. Magda­le­na Iacob: In aten­ția celor care doresc revi­go­ra­rea cur­su­ri­lor de Lim­bă rusă pen­tru copi­ii etni­ei ruso-lipo­ve­ne și nu numai! Mâi­ne, sâm­bă­tă, 7 decem­brie,…
video

Romanian Seafood in the Danube Delta & Black Sea Fish Party! VIDEO with Mark…

King of SEAFOOD in Roma­nia! BLACK SEA FISH PARTY + Unse­en Danu­be Del­ta! Than­ks to Gre­en Vil­la­ge Resort, for hos­ting us for an ama­zing…
video

AEROSOLI DE IANUARIE — Dor de mare, dor de soare…, dor de Mangalia! [Foto/VIDEO]

Pen­tru toți cei care duc dorul melea­gu­ri­lor nata­le, sau pen­tru îndră­gos­ti­ții de mare, zile­le tre­cu­te am făcut un tur de ori­zont prin Gol­ful lebe­de­lor,…

ADUCEȚI COPIII LA ZĂPADĂ”, de ZIUA MONDIALĂ A ZĂPEZII! WORLD SNOW DAY — “Bring…

“ADUCEȚI COPIII LA ZĂPADĂ”, de ZIUA MONDIALĂ A ZĂPEZII! WORLD SNOW DAY — “Bring chil­dren to the snow!” Eve­ni­men­tul are loc Dumi­ni­că, 19 ianu­a­rie, înce­pând…

ProDiaspora Web Player

Vizitatori Online

Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Mangalia distribuie în aceste zile pachetele cu produse…

ANUNȚ IMPORTANT❗ Deru­la­rea Pro­gra­mu­lui Ope­ra­tio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Dez­a­van­ta­ja­te POAD 2019/2021, la nive­lul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Înce­pând cu data de Marți, 21 ianu­a­rie 2020, la Cen­trul de Pache­te (fos­ta…

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZĂ ELECTRICIANMECANIC AUTO, în municipiul CONSTANȚA

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZĂ, în muni­ci­pi­ul CONSTANȚA, pen­tru Ate­li­e­rul auto: ELECTRICIANMECANIC AUTO. Rela­ții, la tel: 0241.548700; 0241.548711. Man­ga­lia News, 20.01.2020.

Programul întreruperilor de curent electric, în regionala Dobrogea, săptămâna 20 — 26 ianuarie 2020

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei…

Company of the Year 2020. Au început înscrierile la competițiile naționale și internaționale de…

Com­pany of the Year 2020. Au înce­put înscri­e­ri­le la com­pe­ti­ți­i­le națio­na­le și inter­națio­na­le de antre­pre­no­ri­at pen­tru tineri. · Juni­or Achi­e­ve­ment încu­ra­jea­ză dezvol­ta­rea com­pe­ten­țe­lor antre­pre­no­ri­a­le ale…

Bonificații de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice, pentru plata taxelor…

În aten­ția cetă­țe­ni­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia! Direc­ția Mana­ge­ment Fis­cal și Con­trol Veni­turi Man­ga­lia infor­mea­ză con­tri­bu­a­bi­lii, per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce des­pre fap­tul că își pot achi­ta taxe­le…

Miercuri, 15 ianuarie 2020 se întrerupe curentul în Mangalia, pe strada M.I. Dobrogeanu —…

Se între­ru­pe curen­tul elec­tric în Man­ga­lia, Mier­curi, 15 ianu­a­rie 2020. • Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu stra­da M.I. Dobro­gea­nu — zona Barăci; Fabri­ca de In – între­ru­pe­re…

LA MULȚI ANI, ARCA TV, Televiziunea românilor de pretutindeni!

LA MULȚI ANI, ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este ono­rat să fie par­te­ner media ofi­ci­al Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de…

Ce spun astrele

Parteneri media

UZPR” >
Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »