piese-auto-mangalia.ro

ISJ: Prima serie de tablete pentru elevi a sosit în județul…

Astăzi, 04.12.2020, Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a pri­mit pri­ma serie de table­te des­ti­na­te ele­vi­lor din uni­tă­ți­le de învă­țământ con­stăn­țe­ne, prin Pro­gra­mul Națio­nal „Școa­la de…

Spiritul dacilor veghează” — pictură inspirată de sculptura monumentală a lui…

“Spi­ri­tul daci­lor veghea­ză” — o pic­tu­ră inspi­ra­tă de sculp­tu­ra monu­men­ta­lă a lui Dece­bal, săpa­tă în stân­ca mun­te­lui, la Cli­su­ra Dună­rii, la Caza­ne, în pre­a­j­ma…

VIBRAȚIA ZILEI – Sâmbătă, 5 decembrie 2020 | Numerologie cu Milena…

VIBRAȚIA ZILEI – Sâm­bă­tă, 5 decem­brie 2020, cu Mile­na Haleț. Cu toa­ne și impul­sivi, arță­goși, un pic geloși ne vom expri­ma zgo­mo­tos năzu­in­țe­le, ne vom…

UMOR caustic, cu Marian Avramescu

UMOR caus­tic, cu Mari­an Avra­mes­cu MN: Vă invi­tăm să urmă­riți seri­a­lul de cari­ca­turi inspi­ra­te, rea­li­za­te de Maes­trul Mari­an Avra­mes­cu și publi­ca­te de Man­ga­lia News, aici: https://bit.ly/2EhJidx. Man­ga­lia…
- Adver­ti­se­ment -Mangalia News
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


starshiners.ro%20

Bisericile din cretă de la Murfatlar, construcțiile spectaculoase din Dobrogea, care nu pot fi…

Bise­ri­ci­le din cre­tă de la Mur­fa­tlar sunt impre­sio­nan­te, însă, ele nu au putut fi vizi­ta­te nici­o­da­tă de publi­cul larg. Ansam­blul rupes­tru, un labi­rint cu…
video

Din ciclul ”Știu ce ai făcut astă-vară”, iată ce făceai acum fix trei luni,…

Din ciclul Știu ce ai făcut astă-vară, iată ce făceai acum fix trei luni, la UnBar, în Vama Veche: O dată în an e vară.…
video

Cu riscul de a trezi anumite nostalgii, ne aventurăm împreună în zbor, pe traseul…

Cu ris­cul de a trezi anu­mi­te nos­tal­gii, ne aven­tu­răm împre­u­nă în zbor, pe tra­se­ul Vama Veche — 2 Mai. #Upin­theAir­S­to­ries #Vama­Ve­che. [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=xuZKBQmyid8] #Digi­tal #WeBu­il­dS­mi­les https://www.facebook.com/digitaladviserproject/posts/333525608009683 [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=JfH3jmo0LIQ] Man­ga­lia…

Sâmbătă, 24 octombrie, la Constanța, debutează a 9‑a ediție a Cupei Mării Negre la…

Cupa Mării Negre, sin­gu­rul con­curs de ciclism pen­tru copii din Dobro­gea, are pri­mul start mâi­ne, sâm­bă­tă, 24 octom­brie. Este sin­gu­rul con­curs din Dobro­gea des­ti­nat exclu­siv…

Mircea M. Ionescu: NOAPTE BUNĂ, FOTBAL ROMÂNESC!

Mir­cea M. Ione­scu: NOAPTE BUNĂ, FOTBAL ROMÂNESC! … Scurt pe doi, fără echi­vo­curi: DEZASTRU, într‑o săp­tămâ­nă! …Nu Săp­tămâ­na Pati­mi­lor, ci a PAPARUDELOR! Și nu ne rămâ­ne…
video

TROFEUL MANGALIA SUPER RALLY 2020 A FOST ANULAT!

TROFEULMANGALIA SUPER RALLY 2020”, care urma să aibă loc sâm­bă­tă, 17 octom­brie, ca eta­pă a Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de Super Ral­ly Powe­red By Super­bet,…

ProDiaspora Web Player

Vizitatori Online

Ce spun astrele