piese-auto-mangalia.ro

Mangalia, orașul devenit prima şi cea mai mare garnizoană militară din…

Anul 1948 este anul în care regi­mul sta­li­nist se insta­lea­ză cu toa­te ten­ta­cu­le­le, în toa­te sta­te­le afla­te sub domi­na­ţia Krem­li­nu­lui, inclu­siv Româ­nia. Trans­for­ma­rea poli­ti­că…

URBE SUBMERSI’ — Premieră în România: Scufundări gratuite, la vestigiile arheologice…

URBE SUBMERSI”, o pre­mie­ră națio­na­lă: Ves­ti­gi­i­le arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce situ­a­te în zona Cazi­no Con­stan­ța vor putea fi vizi­ta­te în mod gra­tu­it de 200 de per­soa­ne,…

Cornel Udrea: Lonjevitate…

- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


epantofi.ro
video

Bun venit în Vama Veche! Răsărit fără pereche! Ascultați șoaptele valurilor… [VIDEO]

Bun venit în Vama Veche! Răsă­rit fără pere­che! Ascul­tați șoap­te­le valu­ri­lor…  Noi sun­tem aici: https://www.facebook.com/VamaVeche2Mai/ (sur­sa Video: Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu). Ima­gini LIVE din Vama Veche, Lima­nu Life…

ATENȚIE! SE OPREȘTE APA în Mangalia, Limanu, 2 Mai și Vama Veche, MIERCURI, 27…

Pen­tru exe­cu­ta­rea unor lucrări de rea­bi­li­ta­re la nive­lul Gos­po­dă­ri­ei de apă — Cas­tel Man­ga­lia, RAJA SA va între­ru­pe fur­ni­za­rea apei pota­bi­le mier­curi – 27…
video

Accident rutier grav în Vama Veche: Un motociclist, resuscitat în stradă! VIDEO

Acci­dent ruti­er grav în Vama Veche: Un moto­ci­clist, resus­ci­tat în stra­dă! [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=N‑WxDcOXFpU] Un acci­dent ruti­er a avut loc dumi­ni­că, 17 mai a.c., în Vama Veche,…

Pe 15 iunie, Bulgaria renunţă la măsurile impuse în timpul pandemiei

TELEGRAF Onli­ne: Pes­te 10 zile, pe 15 iunie, Bul­ga­ria va eli­mi­na toa­te res­tri­cţi­i­le impu­se în tim­pul pan­de­mi­ei de COVID-19, inclu­siv obli­ga­ţia de a pur­ta…

Când deschid țările lumii granițele pentru turiști. Iată datele

Mai mul­te ţări euro­pe­ne, prin­tre care Aus­tria şi Ger­ma­nia, ridi­că res­tri­cţi­i­le la fron­ti­e­re, iar majo­ri­ta­tea țări­lor lumii își vor des­chi­de, până în iulie, gra­ni­țe­le…
video

Bun venit în Vama Veche! Răsărit fără pereche! Ascultați șoaptele valurilor… [VIDEO]

Bun venit în Vama Veche! Răsă­rit fără pere­che! Ascul­tați șoap­te­le valu­ri­lor…  Noi sun­tem aici: https://www.facebook.com/VamaVeche2Mai/ (sur­sa Video: Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu). Ima­gini LIVE din Vama Veche, Lima­nu Life…

ProDiaspora Web Player

Vizitatori Online