Telefoane Primăria Mangalia

Pri­mă­ria Mangalia:

+40 241 751.060 / 751.411 / 751.905


Bio­ba­za: 0741.258.383 – Paras­chiv George.


Poli­ţia Muni­ci­pi­u­lui Mangalia
Şef Poli­ţie: Comi­sar Şef CRISTIAN POPESCU,
Adre­sa: Şosea­ua Con­stanţei nr. 1,
Tele­fon: (0241) 75 13 05; Fax: (0241) 75 13 07,
Reţea Oran­ge: 0372756014; 0372756015; 0374279675; 0374279676.


Poli­ţia sta­ţiu­nii Neptun
Şef Poli­ţie: Comi­sar Şef NEGRILĂ NICULAE,
Adre­sa: stra­da Plo­pi­lor nr. 1,
Tele­fon: (0241) 73 15 49; Fax: (0241) 73 14 69,
Reţea Oran­ge: 0372756029.


BĂNCI:

Rai­ffe­i­sen Bank, Agenţia Mangalia
Şos. Con­stanţei, Mangalia
Tel.: 0241.703.680/0241.703.683   Fax:0241.751.228
E‑mail: [email protected]
pagi­nă web: www. raiffeisen.ro
Rai­ffe­i­sen Bank, Agenţia Mangalia-Callatis
B‑dul 1  Decem­brie 1918, lân­gă Pati­se­rie, Mangalia
Tel.: 0241.703.703   Fax: 0241.75.04.41
ATM-uri: Str. Roze­lor-Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, Str. Mir­cea cel Bătrân, Agenţia Cal­la­tis, Şos. C‑ţei,   Str. Şte­fan cel Mare
BCR — Sucur­sa­la Mangalia
Şosea­ua   Con­stan­ta, nr. 25, Mangalia
Tel.:0241.75.13.11/0241.75.17.49   Fax: 0241.75.15.50
Web site: www.bcr.ro
ATM-uri: Şos. C‑ţei-maga­zin   Sil­via,  Daewoo, str. Negru Vodă,   Lice­ul Cal­la­tis, str. Oituz, str. Roze­lor, Şos. C‑ţei-sedi­ul BCR, Hotel Hora,   Saturn
Ban­ca Transil­va­nia — Agenţia Mangalia
Str. Şte­fan cel   Mare, nr. 6, Mangalia
Tel.: 0241.70.69.55   Fax: 0241.70.69.56
E.mail:   [email protected]
Web site:   www.bancatransilvania.ro
ATM: Str. Şte­fan   cel Mare, nr.6
BRD-Sucur­sa­la Mangalia
B‑dul Cal­la­tis,   nr. 3, MG 19, par­ter, Mangalia
Tel.:   0241.75.20.26/0241.75.20.03    Fax: 0241.75.66.03
Web site: www.brd.ro
ATM: Şos.   C‑ţei, Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia, Hotel President
BRD-Sucur­sa­la Callatis
B‑dul 1   Decem­brie 1918, nr.35, Bl.X5, Sc. A, par­ter, Mangalia
Tel.: 0241.74.02.08   Fax: 0241.74.02.16
E‑mail: [email protected]
ATM: B‑dul 1 Dec., nr. 35
BCR-Sucur­sa­la Callatis
B‑dul 1 Decem­brie   1918, nr. 35, Bl.X6, ap.2, par­ter, Mangalia
Tel.: 0372.77.13.55/0372.77.13.57   Fax: 0372.77.13.59
Pira­e­us Bank-Sucur­sa­la Mangalia
Şos. Con­stanţei,   nr.30, Bl. H1A, par­ter, Mangalia
Tel.: 0241.74.04.91/0241.74.04.96   Fax: 0241.74.04.84
E‑mail: [email protected]
Web site: www.piraeusbank.ro
ATM: Şos. Constanţei
Alpha Bank-Sucur­sa­la Mangalia
Şos. Con­stanţei,   nr.30, Bl. H1A, par­ter, Mangalia
Tel.: 0241.75.00.07   Fax: 0241.75.00.68
E‑mail: [email protected]
Web site: www.alphabank.ro
ATM: Şos. Con­stanţei, nr.30
UNICREDIT BANK – Sucur­sa­la Mangalia
Şos. Con­stanţei,   nr. 34, Bl. H1A, par­ter, Mangalia
Tel.: 0241.74.00.93   Fax: 0241.74.01.97
E‑mail: [email protected]
Web site: www.unicredit.ro
ATM: Şos. C‑ţei, Bl. PY2
Ban­ca Româ­neas­că – Agenţia Mangalia
Şos. C‑ţei, nr.10, Bl. M, par­ter, Mangalia
Tel.: 0241.75.01.81  Fax: 0241.75.01.88
ATM: Şos. C‑ţei, nr.10
ING Bank – Offi­ce Mangalia
 Stra­da Ste­fan cel Mare, nr. 5, Mangalia
Tel.: 0341.40.68.01
ATM: Stra­da Şte­fan cel Mare, nr.5
Vol­k­s­bank – Sucur­sa­la Mangalia
B‑dul 1 Decem­brie 1918, nr.4, Bl. M5
Tel.: 0241.74.08.00
E‑mail: [email protected]
ATM: b‑dul 1 Decembrie
CEC   Bank-Man­ga­lia
Str. 1 Decem­brie   1918, Bl.M5
Tel.: 0241.75.20.71
E‑mail: [email protected]
Web site: www.cec.ro
ATM: Str. 1 Decembrie
CEC­Bank-Sucur­sa­la Rozelor
Str. Roze­lor, nr.1, Bl. H1B
Tel.: 0241.75.34.18
ATM: Str. Rozelor

 


Sur­sa: mangalia.ro