Antibiotice Iași a reluat producția de Moldamin

1
7954

Anti­bi­o­ti­ce relansea­ză pro­duc­ția de Mol­damin® 1200000 UI pul­be­re pen­tru sus­pen­sie injec­ta­bi­lă (ben­za­tin ben­zil­pe­ni­ci­li­nă tetra­hi­drat).

Anti­bi­o­ti­ce SA, deți­nă­to­rul auto­ri­za­ți­ei de pune­re pe pia­ță, doreș­te să vă infor­meze în legă­tu­ră cu urmă­toa­re­le:

Mol­damin® 1200000 UI pul­be­re pen­tru sus­pen­sie injec­ta­bi­lă este dis­po­ni­bil în far­ma­cii. Recon­sti­tu­i­rea corec­tă a pul­be­rii, pen­tru obți­ne­rea sus­pen­si­ei injec­ta­bi­le, se rea­li­zea­ză doar prin adă­u­ga­rea de clo­ru­ră de sodiu 9 g/ml (0,9%). Se uti­li­zea­ză un ac G18. (Vă rugăm să con­sul­tați pros­pec­tul aici).

Acest medi­ca­ment se eli­be­rea­ză pe bază de pre­scrip­ție medi­ca­lă.

Mai mul­te amă­nu­n­te, AICI.


Man­ga­lia News, 25.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele