START VOT, pentru concursul de fotografie „Ilustrează un citat”! Zilele Europene ale patrimoniului — Concurs Fotografie

0
288

Start vot, pen­tru con­cur­sul de foto­gra­fie „Ilus­trea­ză un citat”! Astăzi înce­pe juri­za­rea foto­gra­fi­i­lor pen­tru con­cur­sul orga­ni­zat de Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.

Aju­tați-ne să ale­gem cele mai fru­moa­se ima­gini, care vor fi pre­mi­a­te și expu­se sâm­bă­tă, 21 sep­tem­brie, în foa­ie­rul Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, în cadrul eve­ni­men­tu­lui dedi­cat Zile­lor Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui!

Juri­za­rea publi­cu­lui se va înche­ia vineri, 20 sep­tem­brie, ore­le 13:00. Mul­țu­mim tutu­ror cura­jo­și­lor care au răs­puns invi­ta­ți­ei noas­tre și le urăm mult suc­ces în con­curs!

 

ALBUMUL FOTO INTEGRAL este expus AICI.


Man­ga­lia News, 19.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele