MANGALIA SUPER RALLY 2019: Clasament Super Rally Clasa 3A.
EMIL GHINEA, Campionul nostru, pe Podium!

0
2355

MANGALIA SUPER RALLY 2019Clasa­ment Super Ral­ly, CLASA 3A — MAȘINI PESTE 300CP, CU O SINGURĂ PUNTE MOTOARE:

Fer­rari 458 Cha­l­len­ge — Mihai Leu,
Rena­ult Clio V6 — Emil Ghi­nea,
BMW E36 Tur­bo — Ser­giu Tir­la.

Petru Gui: Un ade­vă­rat spor­tiv, un cam­pi­on, un sufle­tist care face cin­ste Man­ga­li­ei! Feli­ci­tări, Emil Ghi­nea pen­tru par­ti­ci­pa­re, pen­tru rezul­ta­te și în spe­cial, în ciu­da unei mino­ri­tăți de câr­co­tași — nu‑i băga în sea­mă -, pen­tru adu­ce­rea în ora­șul tău a unei pres­ti­gi­oa­se com­pe­ti­ții spor­ti­ve! Suc­ce­se în vii­toa­re­le eta­pe, în via­ța spor­ti­vă!

Ele­na Chi­b­zuiMul­tu­mim pen­tru ziua asta per­fec­ta, CAMPIONULE !!!

Poves­tea întrea­gă a aces­tei ”nebu­nii fru­moa­se”, pe Man­ga­lia Super Ral­ly 2019.

Mul­țu­mim, EMIL GHINEA. BRAVO, CAMPIONULE! Mul­țu­mim orga­ni­za­to­ri­lor! FELICITĂRI, TUTUROR PARTICIPANȚILOR! De-abia aștep­tăm urmă­toa­rea edi­ție MANGALIA SUPER RALLY! 🙂


Man­ga­lia News, 12 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.