MANGALIA: ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027

0
782

Municipiul Mangalia este în proces de ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027.

În speranța că această procedură este sincronizată cu nevoile comunității noastre, în vederea stabilirii unui reper, participarea dumneavoastră în cadrul acestui proces de evaluare este esențială pentru atingerea obiectivelor acestuia, reprezentând totodată modalitatea prin care vă puteți implica și contribui în procesul de promovare și dezvoltare întreprins de către autoritatea executivă și deliberativă de la nivelul Municipiul Mangalia.

Părerea ta contează! Completează chestionarul până la data de 12.02.2021, fii un participant activ la definirea proiectelor strategice de dezvoltare locală a municipiului și ajută-ne cu un SHARE!

Chestionar în rândul populației pentru identificarea priorităților de dezvoltare în municipiul Mangalia

Desfășurăm un sondaj privind opiniile cetățenilor din Municipiul Mangalia referitoare la măsurile cele mai importante pentru dezvoltarea municipiului în care locuiesc. Răspunsul dumneavoastră va fi prelucrat doar din punct de vedere statistic.

Chestionarul de față este realizat în contextul activității de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia pentru perioada 2021-2027, ca parte a proiectului POCA – ”Planificare strategică și simplificare proceduri administrative”. Răspunsurile furnizate prin acest chestionar vor fi avute în vedere în elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea publică locală în vederea dezvoltării municipiului.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: [email protected]

Chestionar_Strategie_Dezvoltare_Locala_2021-2027_Mangalia

Vă mulțumim pentru participare!


Chestionar consultare mediul de afaceri

Primăria Municipiului Mangalia a demarat elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia pentru perioada 2021-2027 în cadrul proiectului POCA – ”Planificare strategică și simplificare proceduri administrative”. Acest demers va oferi municipiului Mangalia suportul documentar necesar fundamentării procesului de planificare strategică aferent viitoarei perioade de programare. În cadrul proiectului de elaborare a acestei strategii consultarea mediului de afaceri este esențială pentru atingerea obiectivelor acesteia.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: [email protected]

Chestionar_Mediul_de_Afaceri

Vă mulțumim pentru participare!


Chestionar pentru consultarea angajaților din instituțiile publice locale privind potențialul de dezvoltare a  Municipiul Mangalia

Desfășurăm un sondaj privind opiniile angajaților din instituțiile publice din Municipiul Mangalia referitoare la măsurile cele mai importante pentru dezvoltarea municipiului în care locuiesc. Răspunsul dumneavoastră va fi prelucrat doar din punct de vedere statistic.

Chestionarul de față este realizat în contextul activității de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia pentru perioada 2021-2027, ca parte a proiectului POCA – ”Planificare strategică și simplificare proceduri administrative”. Răspunsurile furnizate prin acest chestionar vor fi avute în vedere în elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea publică locală în vederea dezvoltării municipiului.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: [email protected]

Chestionar_Angajati_institutii_publice_locale.

Vă mulțumim pentru participare!


Mangalia News, 22.01.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply