AICI AFLI CARE ESTE SECŢIA TA DE VOTARE. Alegeri locale 2020. Secția de vot la care ești arondat și adresa acesteia

0
524

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP) a sta­bi­lit lis­ta fina­lă cu nume­ro­ta­rea şi sedi­i­le secţi­i­lor de vota­re pen­tru Ale­ge­ri­le loca­le 2020. Ast­fel, pen­tru scru­ti­nul din 27 sep­tem­brie 2020 au fost orga­ni­za­te 18.794 de secţii de vota­re.

Pen­tru Ale­ge­ri­le loca­le 2020, cetă­țe­nii pot afla sec­ția de vot la care sunt aron­dați și adre­sa aces­tea de pe Regis­trul Elec­to­ral. Este nece­sa­ră com­ple­ta­rea a trei câm­puri, pe registrulelectoral.ro

  • CNP — codul nume­ric per­so­nal;
  • Nume­le de fami­lie;
  • Codul de veri­fi­ca­re, pe care îl vedeți pe site.

Nume­ro­ta­rea şi lis­ta secţi­i­lor de vota­re poa­te fi con­sul­ta­tă pe site-ul www.roaep.ro, la secţiu­nea Mana­ge­ment Elec­to­ral.


Man­ga­lia News, 24.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply