Grup Servicii Petroliere scoate pe piață 66 de locuri de muncă, în județul Constanța!

0
257

Grup Ser­vi­cii Petro­li­e­re scoa­te pe pia­ță 66 de locuri de mun­că, în jude­țul Con­stan­ța.

Cău­tăm pro­fe­si­o­niști, pen­tru a lucra împre­u­nă cu noi în dome­ni­ul con­struc­ți­i­lor. Vedeți mai jos lis­ta func­ți­i­lor vacan­te.

Trans­por­tul până la punc­tul de lucru este asi­gu­rat de către anga­ja­tor.

Anga­jăm:

Ingi­ner Teh­nic — devi­ze
Achi­zi­tii
Pro­tec­tia muncii/Calitate
Maga­zio­ner
Fie­rari beto­nisti
Dul­gheri
Ope­ra­tori uti­la­je
Insta­la­tor
Elec­tri­cian
Mun­ci­tori neca­li­fi­cati
Meca­nic uti­la­je
Curi­er
Sef sta­tie beton
Ope­ra­tori sta­tie beton
Labo­rant
Finan­ci­ar
Meca­nic uti­la­je
Soferi cife
Ope­ra­tor pom­pa beton
Ope­ra­tor uti­la­je.

Vă rugăm să con­tac­tați exper­tul nos­tru în resur­se uma­ne, la 0725402749, sau pe e‑mail [email protected], pen­tru mai mul­te deta­lii.

Apli­cați! Dacă vă cali­fi­cați, vă anga­jați!


Man­ga­lia News, 09.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele