MINORĂ DIN NEGRU VODĂ, DISPĂRUTĂ! AȚI VĂZUT‑O? ANUNȚAȚI POLIȚIA!

0
1066

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia unei mino­re, PESCARU ELENA-CRISTINA, de 15 ani, din ora­șul Negru Vodă, jude­țul Con­stan­ța.

La data de 20 febru­a­rie a.c., în jurul orei 11.30, aces­ta a ple­cat de pe raza loca­li­tă­ții Albești, fără a reve­ni la adre­sa de domi­ci­liu.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,50 m, con­sti­tu­ție cor­po­len­tă, față ova­lă, ochi căprui, ten alb, păr negru.

ÎMBRĂCĂMINTE

La data ple­că­rii, mino­ra pur­ta gea­că maro, pan­ta­loni tip blue-jeans albaș­tri și pan­tofi sport de culoa­re albă.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Pos­tul de Poli­ție Albești, tel. 0241/736702, sau Dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța, tel.0241.611364, int.20005.


Man­ga­lia News, 21.02.2020. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply