Complexul hotelier Amfitreatru Panoramic Belvedere, fosta perlă a litoralului românesc, complet renovat. Când se va redeschide [VIDEO]

0
1441

Reno­va­rea com­ple­xu­lui hote­li­er Amfi­trea­tru-Pano­ra­mic-Bel­ve­de­re din Olimp, achi­zi­ţio­nat în 2016–2018 de către Moham­mad Murad, va fi fina­li­za­tă în aceas­tă vară, ast­fel încât aces­ta ar putea fi rein­tro­dus în cir­cu­i­te­le turis­ti­ce.

Com­ple­xul ar urma să aibă 1.200 de came­re şi 3.000 de locuri şi să fie trans­for­mat într-un resort de 4 ste­le all inclu­si­ve, în urma unei inves­ti­ţii de 40 de mili­oa­ne de euro, sumă în care este inclu­să şi achi­zi­ţia hote­lu­ri­lor, scrie economica.net.

Pho­e­ni­cia are un plan de inves­ti­ţii pen­tru acest com­plex ast­fel încât să rede­vi­nă la glo­ria de altă­da­tă şi să fie, din nou, per­la coroa­nei lito­ra­lu­lui româ­nesc. Este un pro­iect ambi­ţi­os, iar Pho­e­ni­cia a dat dova­dă, după ce a con­stru­it la Năvo­dari, că este sin­gu­ra com­pa­nie româ­neas­că de indus­trie hote­li­e­ră care este în sta­re să facă acest lucru”, a decla­rat pen­tru Profit.ro Moham­mad Murad.  

Com­ple­xul va fi des­chis la data de 15 iunie 2020, scrie uct-media.ro.

Cites­te mai mult: adev.ro/q5xrsp


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply