Procesul privind achiziţia corvetelor multifuncţionale, amânat

0
555

ZIUA de Con­stan­ța: Jude­că­to­rii de la Cur­tea de Apel Bucu­reşti au acor­dat, mier­curi, un nou ter­men de jude­ca­tă în cazul achi­zi­ţi­ei de către Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le a patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le. Noul ter­men a fost sta­bi­lit pen­tru data de 5 febru­a­rie. Dosa­rul (21131/3/2019) este solu­ţio­nat de com­ple­tul de jude­ca­tă alcă­tu­it din: Ionuţ Cris­ti­an Andre­es­cu (preşe­din­te), Cris­ti­na Petro­vici şi Car­men Miha­e­la Voi­ne­scu, jude­că­tori ai Secţi­ei a IX‑a con­ten­cios admi­nis­tra­tiv şi fis­cal din Cur­tea de Apel Bucu­reşti.

În con­cret, instanţa ana­li­zea­ză recur­sul for­mu­lat de com­pa­nia Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding BV (fos­tul şan­ti­er naval Royal Schel­de al Mari­nei Rega­le Olan­de­ze) împo­tri­va deci­zi­ei Tri­bu­na­lu­lui Bucu­reşti prin inter­me­di­ul căre­ia s‑a res­pins con­tes­ta­ţia celor de la Damen cu pri­vi­re la achi­zi­ţia de către Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le a patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le.
 
Amin­tim că ofer­ta câş­ti­gă­toa­re a con­trac­tu­lui de achi­zi­ţie a celor patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le a fost cea depu­să de aso­ci­e­rea din­tre Naval Gro­up şi Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa.

Pe data de 7 octom­brie 2019, jude­că­to­rii Secţi­ei a II‑a Con­ten­cios Admi­nis­tra­tiv şi Fis­cal de la Tri­bu­na­lul Bucu­reşti au res­pins con­tes­ta­ţia depu­să de Damen, după ce MApN a anu­nţat că ofer­ta câş­ti­gă­toa­re a con­trac­tu­lui de achi­zi­ţie a celor patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le a fost cea depu­să de aso­ci­e­rea din­tre Naval Gro­up şi Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa. (ziuaconstanta.ro).


Man­ga­lia News, 23.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply