Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică

0
348

Ziua Rega­li­tă­ţii. Data de 10 Mai mar­chea­ză trei momen­te impor­tan­te din isto­ri­o­gra­fia Româ­ni­ei: înce­pu­tul domni­ei lui Carol I, Inde­pen­denţa de stat şi înco­ro­na­rea pri­mu­lui rege al ţării. Ziua de 10 Mai este şi zi de săr­bă­toa­re naţio­na­lă, printr‑o deci­zie a Came­rei Depu­ta­ţi­lor.

10 mai, Ziua Rega­li­tă­ţii, a fost ziua naţio­na­lă a Româ­ni­ei din 1866 până în 1947, până la veni­rea comu­ni­ş­ti­lor la pute­re. În tim­pul regi­mu­lui comu­nist, săr­bă­toa­rea de 10 Mai a fost ştear­să din memo­ria colec­ti­vă, iar când se vor­bea des­pre inde­pen­denţă se invo­ca dis­cur­sul lui Miha­il Kogăl­ni­cea­nu din Par­la­ment, ros­tit la 9 mai. Astăzi, 10 Mai este Ziua Rege­lui, fiind săr­bă­to­ri­tă în pri­mul rând de fami­lia rega­lă, iar înce­pând de anul aces­ta, prin­tr-un pro­iect adop­tat de Came­ra Depu­ta­ţi­lor, data de 10 Mai este şi zi de săr­bă­toa­re naţio­na­lă.

Ziua Rega­li­tă­ţii: 10 mai 1866, sosi­rea lui Carol Hohen­zo­l­lern Sig­ma­rin­gen în Româ­nia.

Pri­ma sem­ni­fi­ca­ţie a zilei de 10 Mai este lega­tă de momen­tul sosi­rii lui Carol de Hohen­zo­l­lern Sig­ma­rin­gen în Româ­nia în anul 1866. Cu accep­tul împă­ra­tu­lui fran­cez Napo­le­on al III-lea şi cel al rege­lui Pru­si­ei, Wilhelm I, prin­ci­pe­le Carol por­neş­te spre Româ­nia, la sfârşi­tul lui apri­lie 1866. Pără­seş­te cas­te­lul Sig­ma­rin­gen de lân­gă Dus­sel­dorf şi tra­ver­sea­ză Elveţia şi Aus­tria. În ziua de 8 mai, ajun­ge cu vapo­rul la Tur­nu Seve­rin, iar pe 10 Mai 1866, intră în Bucu­reşti. Înce­pea ast­fel o domnie de 48 de ani, cea mai lun­gă din isto­rie. Este peri­oa­da în care 10 Mai intră în conş­ti­inţa româ­ni­lor drept Ziua Naţio­na­lă şi Ziua Dinas­ti­ei.

Cites­te mai mult: adev.ro/no3wxw


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.