CRĂCIUN CALLATIAN. Sărbători de iarnă magice la Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia [VIDEO]

0
402

Timp de două zile, 19–20 decem­brie 2017, ele­vii, cadre­le didac­ti­ce şi părinţii au săr­bă­to­rit CRĂCIUNUL CALLATIAN. Momen­te­le artis­ti­ce sus­ți­nu­te de ele­vii talen­tați din Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia, au insu­flat tutu­ror celor pre­zenți magia Cră­ci­u­nu­lui.
Acti­vi­ta­tea s‑a rea­li­zat cu impli­ca­rea acti­vă a Con­si­li­u­lui Şco­lar al Ele­vi­lor, a Aso­cie­ți­ei de Părinți şi a cadre­lor didac­ti­ce din liceu şi a fost coor­do­na­tă de pro­fe­sor Cori­na Miha­la­che-direc­tor.

”Colin­de­le de Cră­ciun au nepreţu­i­ta vir­tu­te de a ne face să cobo­râm în isto­ria copi­lă­ri­ei noas­tre, când dis­po­ni­bi­li­ta­tea sufle­tu­lui de a simţi şi de a trăi cu o ini­mă cura­tă repre­zin­tă însă­şi con­di­ţia noas­tră de a fi. De ace­ea, pen­tru a păşi în lumea magi­că a săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, la Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis s‑a orga­ni­zat acti­vi­ta­tea CRĂCIUN CALLATIAN, cu par­ti­ci­pa­rea acti­vă a ele­vi­lor, părinţi­lor şi cadre­lor didac­ti­ce, a spus prof. Cori­na MIHALACHE, Direc­tor, Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis.


Man­ga­lia News, 22.12.2017. Sur­sa video: Mangalia.Tv.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele