WEBCAM LIVE din sudul litoralului:
Limanu, 2 Mai, Vama Veche

5
27066

WEBCAM LIVE din sudul litoralului:

Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Neptun, Olimp

(În Man­ga­lia erau două came­re web monta­te pe un stâlp din fața Pri­mă­ri­ei și trans­mi­teau ima­gini live din cen­tru și de la Com­ple­xul Dacia, dar nu mai func­țio­nea­ză. Came­re­le…). Și sunt des­tui citi­tori care ne soli­ci­tă ima­gini live din Man­ga­lia, ca să-și mai osto­ias­că dorul de casă sau dorul de mare… Până s‑or monta în Man­ga­lia came­re­le video pro­mi­se încă de acum cinci ani, iată ce am găsit prin apro­pi­e­re, pen­tru dum­ne­a­voas­tră: (cli­ck pe poze!)

Lima­nu Life Har­bo­ur:

Lima­nu — 2 Mai Pri­mă­ria:

Vama Veche:


Man­ga­lia News, Luni, 17 apri­lie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

5 COMENTARII

    • Lima­nu, 2 Mai, Vama Veche, Nept­un, Olimp

      (În Man­ga­lia erau două came­re web monta­te pe un stâlp din fața Pri­mă­ri­ei și trans­mi­teau ima­gini live din cen­tru și de la Com­ple­xul Dacia, dar nu mai func­țio­nea­ză. Came­re­le…).

      Și sunt des­tui citi­tori care ne soli­ci­tă ima­gini live din Man­ga­lia, ca să-și mai osto­ias­că dorul de casă sau dorul de mare… Până s‑or monta în Man­ga­lia came­re­le video pro­mi­se încă de acum cinci ani, iată ce am găsit prin apro­pi­e­re, pen­tru dum­ne­a­voas­tră: (cli­ck pe poze!)

Leave a Reply