Expoziţie subacvatică de ancore. Doi scafandri constănţeni vor amenaja un muzeu subacvatic

0
136

expozitie subacvatica de ancore

Turiştii care ajung anul acesta la mare şi care sunt pasionaţi de scufundări, pot vizita o expoziţie de obiecte antice… sub apă. Ideea aparţine unor scafandri constănţeni care fac totul din fonduri proprii. Nu au sprijin financiar din partea autorităţiilor, dar acţiunile lor sunt compensate prin pasiunea pentru istorie şi scufundări.

Pas­ca­le Roibu este unul din­tre cei doi sca­fan­dri con­stă­nţeni care vor ame­na­ja un ade­vă­rat muzeu subac­va­tic în care se vor găsi anco­re din toa­te peri­oa­de­le isto­ri­ei, de la Tomi­sul antic şi până la cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al.

Este aju­tat de un pri­e­ten şi împre­u­nă, au adus la lumi­nă mul­te arte­fac­te impor­tan­te, dar au şi aju­tat la loca­li­za­rea unor epa­ve vechi de pes­te 1000 de ani.

Pas­ca­le Roibu, sca­fan­dru: “Ide­ea ne‑a venit aşa, am tot făcut scu­fun­dări şi tot văzând că zona este pro­pi­ce pen­tru aşa ceva. Nu avem până acum susţi­ne­rea nimă­nui, o să facem tot ce putem din resur­se­le pro­prii şi cam atât. Putem vor­bi de pasiu­nea care este dea­su­pra bani­lor? Da, bine­înţe­les că pasiu­nea este dea­su­pra bani­lor.”

Paul Gre­a­vu, repor­ter Digi24 Con­stanţa: “Locul ales de cei doi sca­fan­dri se află în drep­tul coman­damen­tu­lui flo­tei, iar de‑a lun­gul tim­pu­lui curenţii au săpat direct în fun­dul mării şi au for­mat un canion subac­va­tic.”

Muze­o­gra­fii nu sunt foar­te încre­ză­tori în ceea ce pri­veş­te demer­sul sca­fan­dri­lor, în con­tex­tul în care ves­ti­gi­i­le isto­ri­ce din Dobro­gea nu sunt într‑o sta­re toc­mai bună. Cei doi tineri tre­bu­ie să declare tot ce fac în acest pro­iect la Dire­cţia Judeţea­nă de Cul­tu­ră, în cel mult 72 de ore, pen­tru a pri­mi undă ver­de.

Gabriel Cus­tu­rea, direc­to­rul MINAC: “Este o, să spu­nem, idee nova­toa­re. Pe de altă par­te, eu sunt mai pesi­mist în pri­vinţa aceas­ta, pen­tru că noi n‑am depă­şit orga­ni­za­rea la supra­fa­ţă.”.

Mai mult, pe digi24.ro, 10.02.105.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele