Regata Rotary Mangalia, 23–24 august, la Limanu Life Harbour

0
262

Regata Rotary Mangalia 2014
Vino ală­tu­ri de noi, la cea de a doua edi­tie a Rega­tei de cari­ta­te Rota­ry – un wee­kend fan­tas­tic petre­cut la Marea Nea­gră, Rega­ta orga­ni­za­ta de Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia pen­tru pasio­na­ții de sai­ling din toa­tă țara!

Rega­ta are ca scop colec­ta­rea de fon­duri pen­tru achi­zi­tio­na­rea unor tărgi mobi­le cu sis­tem hidra­ulic, pen­tru Ser­vi­ci­ul de Urgen­ță din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia.

Va ofe­rim un wee­kend superb pe apa, cu o com­pe­ti­tie pe masu­ra !!!

Tot ceea ce tre­bu­ie sa faci este sa par­ti­cipi, ala­turi de pri­e­te­nii tai. Noi ofe­rim DISTRACTIE, barci, ski­pperi, echi­pa­je si o gama vari­a­ta de pro­du­se ali­men­ta­re si bau­turi raco­ri­toa­re.

Intru­cat locu­ri­le sunt limi­ta­te, rugăm dori­to­rii să ne con­tac­te­ze pe adre­sa de mail [email protected]

Loca­tia: Life Har­bo­ur Lima­nu: 23–24 august 2014.

  • 300 RON / pers (rega­ta pt 2 zile),
  • 150 RON / pers adul­ta (plim­ba­re yacht 4 ore, copi­ii sub 14 ani au gra­tu­i­ta­te),
  • 110 RON pers adul­ta (petre­ce­rea de sam­ba­ta sea­ra),
  • 60 RON copii sub 14 ani pt petre­ce­rea de sam­ba­ta sea­ra.

Rega­ta se va des­fa­su­ra dupa urma­to­rul pro­gram:

  • - sam­ba­ta, 23 august 2014, ora 10.00 – 18.00, cur­se in cadrul gol­fu­lui Lima­nu,
  • - sam­ba­ta sea­ra, ince­pand cu ora 19.30, petre­ce­re in cadrul mari­nei Lima­nu,
  • - dumi­ni­ca, 24 august 2014, ora 10.00- 14.00, cur­se in cadrul gol­fu­lui Lima­nu,
  • - dumi­ni­ca, 24 august 2014, ora 14.30, fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re Rota­ry.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply