De miercuri, începe strângerea câinilor maidanezi din Mangalia

1
267

De astăzi, ges­tio­na­rea pro­ble­mei câi­ni­lor fără stă­pân din Man­ga­lia va intra în sar­ci­na unei soci­e­tă­ţi comerciale.

Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei vor scă­pa, în acest an, de câi­nii mai­da­nezi. Este pro­mi­siu­nea făcu­tă de pri­ma­rul ora­şu­lui, Cris­ti­an Radu, îna­in­te de a sem­na, astăzi, con­trac­tul pri­vind atri­bu­i­rea ser­vi­ci­u­lui de ges­tio­na­re a câi­ni­lor fără stă­pân. Potri­vit edi­lu­lui, soci­e­ta­tea care va adu­na câi­nii de pe străzi va tre­bui să apli­ce şi noua lege, care înles­neş­te pro­ce­du­ri­le de euta­na­si­e­re a câi­ni­lor. Misiu­nea nu va fi uşoa­ră, pen­tru că Pri­mă­ria Man­ga­lia a impus o con­di­ţie esenţială.

Cei care vor con­ce­sio­na ser­vi­ci­ul pen­tru ges­tio­na­rea câi­ni­lor fără stă­pân vor tre­bui să ne sca­pe de patru­pe­de într‑o peri­oa­dă de timp anu­me şi nu să tără­gă­ne­ze lucru­ri­le. Nu vom accep­ta ca pro­ble­ma mai­da­ne­zi­lor să fie „rezol­va­tă” ca până acum, când totul se făcea pe hâr­tie. Adi­că, fir­me­le sau orga­ni­za­ţi­i­le luau bani de la stat pen­tru fie­ca­re câi­ne ste­ri­li­zat şi, uite aşa, soci­e­tă­ţi­le nu aveau niciun inte­res ca aceşti câini să dis­pa­ră de pe stra­dă pen­tru că, dacă se întâm­pla acest lucru, fir­me­le rămâ­neau fără obiec­tul mun­cii”, a expli­cat primarul.

El a adă­u­gat că, pen­tru fie­ca­re câi­ne adus în bio­ba­ză, admi­nis­tra­ţia loca­lă plă­teş­te 300 de lei.

Patru­pe­de­le care nu vor fi reven­di­ca­te vor fi euta­na­si­a­te, dar numai în con­di­ţi­i­le legii”, a spus Cris­ti­an Radu.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Marți, 20 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply