Prima ediţie a “Cupei Mangaliei” la fotbal de sală

0
271

Orga­ni­za­ţia „Tine­rii pen­tru Vii­to­rul Man­ga­li­ei” orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 21 aprilie‑3 iunie, “Cupa Man­ga­li­ei” la fotbal de sală, eve­ni­ment deru­lat sub patro­na­jul depu­ta­tu­lui Zan­fir Ior­guş. Înscri­e­ri­le echi­pe­lor si pri­me­le meciuri au avut loc sâm­bă­tă, 21 apri­le, la sala de sport a Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis”.

La start s‑au înscris 16 echi­pe de tineri, dar şi de adulţi din loca­li­ta­te. Meciu­ri­le vor avea loc la sfârşit de săp­tămâ­nă, sâm­bă­ta şi dumi­ni­ca, între ore­le 17.00 şi 19.00. Fina­le­le meciu­ri­lor sunt pro­gra­ma­te dumi­ni­că, 3 iunie, înce­pând cu ore­le 12.30. Com­pe­ti­ţia este dota­tă cu pre­mii sub­stanţi­a­le şi cupe.

O altă acţiu­ne deru­la­tă de “Tine­rii pen­tru Vii­to­rul Man­ga­li­ei” este ace­ea a „seri­lor de kara­o­ke”, ce vor avea loc în fie­ca­re zi de mier­curi, înce­pând cu ore­le 21.00. Aces­tea se vor desfă­şu­ra în Disco­te­ca “Why Not” din sta­ţiu­nea Nept­un, fiind des­chi­se tutu­ror tine­ri­lor în mod gra­tu­it.

Arti­co­lul inte­gral: Ziua de Con­stan­ta, Dumi­ni­ca, 22 Apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply