La mulți ani, tanti Paraschiva! Centenara noastră din Limanu ne‑a spus că ”Viața, chiar dacă are obstacole, este un dar minunat și trebuie să avem grijă să trăim frumos și în armonie cu ceilalți” [Foto/ VIDEO]

0
646

Are un secol de via­ță! Este cel mai în eta­te locu­i­tor al comu­nei noas­tre și este o Doam­nă! Mari­ni­că Paras­chi­va, sau tan­ti Paras­chi­va, asa cum o cunoaș­te toa­tă lumea, împli­neș­te astăzi 100 de ani!

Este un om deo­se­bit, iar noi am vrut sa ii facem o sur­pri­ză deo­se­bi­tă! Știe povești cât pen­tru încă 100 de ani și cea mai mare dorin­ță a ei este sa fie sănă­toa­să și să o țină Dum­ne­zeu în pute­re. Ne‑a spus că via­ța, chiar dacă are obs­ta­co­le, este un dar minu­nat și tre­bu­ie să avem gri­jă să tră­im fru­mos și în armo­nie cu cei­lalți. A fost o vizi­tă spe­cia­la, cu emo­ții mari. Pro­mi­tem să reve­nim și să des­co­pe­rim isto­ria aces­tor locuri, din per­spec­ti­va amin­ti­ri­lor celor care au con­si­de­rat întot­dea­u­na că aca­să este aici, în Limanu. 

La mulți ani, mama­ie! Să ne tră­iești, sănă­toa­să și în putere!


Man­ga­lia News, 17.02.2021. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply