La noapte, România trece la ora de iarnă. Duminică, 25 octombrie, va fi cea mai lungă zi din an

0
284

Româ­nia tre­ce, în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că – în wee­ken­dul 24 — 25 octom­brie, la ora ofi­ci­a­lă de iar­nă 2020, ora 4.00 urmând să devi­nă ora 3.00. Vom dormi ast­fel cu o oră în plus, iar ziua de 25 octom­brie va fi cea mai lun­gă din an.

Româ­nia tre­ce ast­fel la ora ofi­ci­a­lă de iar­nă, în noap­tea de 24 spre 25 octom­brie, iar ziua de dumi­ni­că, 25 octom­brie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lun­gă din an. Cea­su­ri­le vor fi date îna­poi cu o oră.

Ora ofi­ci­a­lă de vară este apli­ca­tă în ulti­ma dumi­ni­că din luna mar­tie, iar ora de iar­nă, în ulti­ma dumi­ni­că din luna octom­brie.

Ora de iarnă 2020. Efectele schimbării orei asupra sănătății

Jose­ph Gan­non, șef al unei cli­nici pen­tru tul­bu­rări de somn, din Marea Bri­ta­nie, cre­de că schim­ba­rea brus­că ar putea fi un motiv de îngri­jo­ra­re, dar asta doar pen­tru o mino­ri­ta­te de oameni, care au diver­se afec­țiuni.

Citiți mai mult pe csid.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply