Restricții de circulație instituite în zilele de sâmbătă, 6 iunie, duminică, 7 iunie și luni, 8 iunie 2020 (Sărbătoarea Rusaliilor)

0
354

Com­pa­nia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A. anu­nţă par­ti­ci­panţii la tra­fic că potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui MT-MAI nr. 1249–132/2018, cir­cu­la­ţia vehi­cu­le­lor ruti­e­re cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare de 7,5 tone, alte­le decât cele des­ti­na­te exclu­siv trans­por­tu­lui de per­soa­ne, este inter­zi­să în zile­le de sâm­bă­tă, 6 iunie, dumi­ni­că, 7 iunie și luni, 8 iunie 2020 (Rusa­lii), con­form tabe­lu­lui de mai jos:

DN 39 Agi­gea (inter­sec­ția DN39 cu DN 39A) — Man­ga­lia (limi­ta muni­ci­piu), ambe­le sen­suri — Sâm­bă­tă, 16:00–22:00; Dumi­ni­că, 6:00–22:00; Luni, 6:00–22:00. Se apli­că pen­tru vehi­cu­le­le ruti­e­re cu MTMA mai mare de 7,5 tone.

Încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui MT-MAI nr. 1249–132/2018 con­sti­tu­ie con­tra­venţie şi se san­cţio­nea­ză cu amen­dă.


Man­ga­lia News, 05.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply