COD ROȘU și COD PORTOCALIU de ploi torenţiale, vijelii și posibile TORNADE, în mai multe județe din sudul României!

0
1156
Booking.com

Mete­o­ro­lo­gii ANM au emis noi aler­te de ploi toreţi­a­le şi vije­lii pen­tru mai mul­te judeţe, vala­bi­le pen­tru urmă­toa­re­le ore.

Sur­sa: Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie
COD: PORTOCALIU
Data emi­te­rii: 06-05-2019 ora 17;
Vala­bil de la: 06-05-2019 ora 18:00 până la: 06-05-2019 ora 19:00

Jude­țul Bacău: zona de mun­te;
Jude­țul Bacău: Moi­nești, Târ­gu Ocna, Oituz, Poduri, Mănăs­ti­rea Cașin, Ber­zunți, Târ­gu Tro­tuș, Bâr­să­nești, Pâr­gă­rești, Măgi­rești, Solonț;

Se vor sem­na­la : aver­se toren­ți­a­le ce vor cumu­la can­ti­tăți de 40…50 l/mp, grin­di­nă de mici și medi­ii dimen­siuni, frec­ven­te des­căr­cări elec­tri­ce, inten­si­fi­cări ale vân­tu­lui ce pot lua aspect de vije­lie.
Obser­va­tii: din date radar, în zona aver­ti­za­tă, în ulti­me­le 3 ore s‑au acu­mu­lat 70 l/mp.


COD: ROȘU
Data emi­te­rii: 06-05-2019 ora 17;
Vala­bil de la: 06-05-2019 ora 17:45 până la: 06-05-2019 ora 18:30.

Jude­țul Ialo­mi­ţa: Ciul­ni­ța, Albești, Buești;
Jude­țul Călă­ra­şi: Dra­ga­li­na, Dor Mărunt, Peri­șo­ru, Cio­că­nești, Gră­diș­tea, Cuza Voda, Inde­pen­den­ța, Dra­goș Vodă, Ale­xan­dru Odo­bes­cu, Vlad Țepeș, Ște­fan Vodă, Vâl­ce­le­le;

Se vor sem­na­la: vânt cu pes­te 100…110 km/h, aspect torn­a­dic, grin­di­nă de mari dimen­siuni, frec­ven­te des­car­cari elec­tri­ce, aver­se toren­ti­a­le ce vor cumu­la can­ti­tăți de 30…35 l/mp.


COD PORTOCALIU
Data emi­te­rii: 06-05-2019 ora 17;
Vala­bil de la: 06-05-2019 ora 17:25 până la: 06-05-2019 ora 18:30

Jude­țul Călă­ra­şi: Călă­rași, Mode­lu, Dra­ga­li­na, Peri­șo­ru, Cio­că­nești, Gră­diș­tea, Cuza Voda, Inde­pen­den­ța, Ște­fan cel Mare, Ale­xan­dru Odo­bes­cu, Ște­fan Vodă, Vâl­ce­le­le, Dichi­seni;

Se vor sem­na­la: vânt puter­nic, cu aspect torn­a­dic, grin­di­nă de mari și medii dimen­siuni, frec­ven­te des­car­cari elec­tri­ce, aver­se toren­ti­a­le ce vor cumu­la can­ti­tăți de 30…35 lmp


COD PORTOCALIU
Data emi­te­rii: 06-05-2019 ora 16:
Vala­bil de la: 06-05-2019 ora 17:15 până la : 06-05-2019 ora 18:30

Jude­țul Călă­ra­şi: Chir­nogi, Dor Mărunt, Leh­liu Gară, Mânăs­ti­rea, Rado­va­nu, Ulmeni, Cio­că­nești, Gră­diș­tea, Cur­cani, Mitreni, Span­țov, Inde­pen­den­ța, Lup­șa­nu, Chi­se­let, Doro­ban­țu, Șol­da­nu, Dra­goș Vodă, Ale­xan­dru Odo­bes­cu, Leh­liu, Valea Argo­vei, Nana, Vlad Țepeș, Lui­ca, Vâl­ce­le­le, Fră­si­net, Ulmu, Gur­bă­nești, Nico­lae Băl­ces­cu, Olte­ni­ța;

Se vor sem­na­la: grin­di­nă de medii și mari dimen­siuni, vije­lie puter­ni­ca, frec­ven­te des­car­cari elec­tri­ce, aver­se toren­ti­a­le ce vor cumu­la can­ti­tăți de 30…35 lmp


COD PORTOCALIU
Data emi­te­rii: 06-05-2019 ora 16:
Vala­bil de la: 06-05-2019 ora 17:00 până la : 06-05-2019 ora 18:00

Jude­țul Ialo­mi­ţa: Sinești;
Jude­țul Giur­giu: Vărăști;
Jude­țul Ilfov: Bră­nești, Cer­ni­ca, Gli­na, Gănea­sa, Ber­ceni, Petră­chi­oa­ia;
Jude­țul Călă­ra­şi: Fun­du­lea, Fun­deni, Fru­mu­șani, Plă­tă­rești, Bel­ciu­ga­te­le;

Se vor sem­na­la: aver­se toren­ti­a­le ce vor cumu­la can­ti­tăți de 30…35 l/mp, inten­si­fi­cări puter­ni­ce ale vân­tu­lui, vije­lie, grin­di­nă de medii și mari dimen­siuni, frec­ven­te des­car­cari elec­tri­ce.


COD PORTOCALIU
Data emi­te­rii: 06-05-2019 ora 16;
Vala­bil de la: 06-05-2019 ora 17:00 până la : 06-05-2019 ora 18:00

Jude­țul Bacău: Moi­nești, Comă­nești, Târ­gu Ocna, Dăr­mă­nești, Doftea­na, Oituz, Poduri, Asău, Agăș, Ghi­meș-Făget, Slă­nic-Mol­do­va, Ber­zunți, Târ­gu Tro­tuș, Bâr­să­nești, Pâr­gă­rești, Măgi­rești, Palan­ca, Brus­tu­roa­sa;

Se vor sem­na­la: aver­se toren­ți­a­le ce vor cumu­la can­ti­tăți de 35…40 l/mp, grin­di­nă de mici și medi­ii dimen­siuni, frec­ven­te des­căr­cări elec­tri­ce, inten­si­fi­cări ale vân­tu­lui ce pot lua aspect de vije­lie.
Obser­va­tii: în veci­nă­ta­tea zonei aver­ti­za­te, s‑au acu­mu­lat în ulti­me­le două ore 40 l/mp.


 Man­ga­lia News, Luni, 06.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro