OBORUL din Mangalia se va organiza în Portul Turistic — parcarea de lângă Clubul Nautic

0
2910

După cum ne infor­mea­ză repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei, înce­pând de Sâm­bă­tă, 18 Mai, OBORUL (pia­ța volan­tă) din Man­ga­lia se va orga­ni­za în par­ca­rea din spa­te­le Clu­bu­lui Nau­tic, situ­at în Por­tul Turis­tic, renun­țân­du-se la actu­a­lul ampla­sa­ment din zona indus­tri­a­lă. Târ­gul oră­șe­nesc (Obo­rul) va fi des­chis sâm­bă­ta și dumi­ni­ca, în aceas­tă nouă loca­ție.

IMPORTANT! În acest Târg, va fi inter­zi­să comer­ci­a­li­za­rea ani­ma­le­lor vii!

Spa­ți­ul res­pec­tiv va fi dotat cu mobi­li­er spe­ci­fic de Obor, mese, umbre­le mari, cu fri­gi­de­re pen­tru păs­tra­rea ali­men­te­lor și toa­le­te eco­lo­gi­ce, după mode­lul Pie­ței volan­te din Sibiu.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 24.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele