Balustrada (mâna curentă) din Portul turistic Mangalia a fost reparată [galerie FOTO]

0
1065

”Scri­eți și des­pre balus­tra­da din port, de la cheu, vă rugăm, noi, cei cu copii mai mici…”, ne trans­mi­tea, cu o săp­tămâ­nă în urmă, citi­toa­rea noas­tră, doam­na Came­lia Cocio­ba. Am fost în Por­tul turis­tic, am văzut, am scris și, iată că astăzi am con­sta­tat că au fost repa­ra­te parâ­me­le ace­lea care țin loc de balus­tra­dă (mână curen­tă).

Este un semn din par­tea celor care admi­nis­trea­ză Por­tul turis­tic Man­ga­lia că pot să dea aten­ție obser­va­ți­i­lor și suges­ti­i­lor con­struc­ti­ve pri­mi­te de la cetă­țeni, prin inter­me­di­ul zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News. 

De ace­ea, astăzi le mul­țu­mim pen­tru promp­ti­tu­di­ne și le pro­mi­tem, și dum­ne­a­lor, și citi­to­ri­lor, că vom con­ti­nua să publi­căm aspec­te ce țin de buna gos­po­dă­ri­re a ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor, cu pri­o­ri­ta­te pe cele sem­na­la­te de cetă­țeni pe adre­sa noas­tră de e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 18.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele