Prof. dr. Ioan Iacob: Cu actorul Nicholas Lupu, despre Proiectul transatlantic ”EMINESCUPOE” [VIDEO]

0
258

După mai mul­te dis­cu­tii pe e‑mail, azi am reu­șit să ne întâl­nim cu acto­rul și cân­tă­re­țul de ope­ră Nicho­las Lupu și să dis­cu­tam la un ceai, împre­u­nă cu dr. ec. Gre­ta Popa, direc­tor exe­cu­tiv al Fun­da­ti­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, des­pre Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic ”EMINESCUPOE”.

Poa­te că într‑o zi, Nicho­las Lupu și soția sa Roxa­na (sta­bi­liți la Lon­dra) ni se vor ală­tu­ra în pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic. In ori­ce caz, le urăm MULT SUCCES în tot ceea ce fac!

A trans­mis prof. dr. Ioan Iacob, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le Hes­pe­rus.


Man­ga­lia News, Vineri, 14 sep­tem­brie 2018.


Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas — Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele