Tabloul pestrit din sudul litoralului romanesc. Fiecare a construit dupa bunul plac, fara un plan urbanistic

0
304
https://www.mangalianews.ro/

Lito­ra­lul roma­nesc are mul­te de ofe­rit dar rama­ne inca o pro­mi­siu­ne. In timp ce unii inves­ti­tori s‑au chi­nu­it sa‑l rea­du­ca la via­ta, altii au con­stru­it cum au vrut si cul­mea e ca au avi­zul auto­ri­ta­ti­lor.

Ast­fel, in spe­cial in sud, tablo­ul este unul pes­trit cu hote­luri de lux, ele­gan­te, lan­ga fos­te cla­diri comu­nis­te in rui­na. Si mai grav este ca nu exis­ta inca un plan urba­nis­tic.

Ionut Savu, arhi­tect: “Aproa­pe post-apo­ca­lip­tic, acum tinand cont ca nu vezi nici o mis­ca­re, auzind doar pau­nii de unde­va dintr‑o gra­di­na a cui­va, ce poti sa vezi aici, ce poa­te sa iti pla­ca?”

In sta­tiu­nea Venus, mai multi oameni de afa­ceri au inves­tit bani multi in resor­turi all inclu­si­ve. Insa degea­ba au reu­sit sa con­stru­ias­ca pis­ci­ne si res­ta­u­ran­te coche­te, daca atunci cand ies din hotel, turis­tii pasesc pe strazi pus­tii, cu un pei­saj dezo­lant.

Miha­e­la Surin, mana­ger resort: “Plan­geri sunt, da, in ceea ce pri­ves­te sta­rea sta­tiu­ni­lor. Incer­cam sa le ofe­rim cat mai mul­te faci­li­tati in inte­ri­o­rul resor­tu­lui, sa nu fie nevo­i­ti sa para­seas­ca resor­tul.”

La fel este in mai toa­te sta­tiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui. La intra­re in Nept­un, de pil­da, ne intam­pi­na doua blo­curi de 10 eta­je, in con­struc­tie, aban­do­na­te de pes­te 8 ani.

Ionut Savu, arhi­tect: “Pei­sa­jul nu incu­ra­jea­za pe nimeni sa vina pe lito­ra­lul nos­tru. Un lucru neter­mi­nat te face sa crezi ca ai venit intr‑o casa in con­struc­tie. Ce sa faci aici, sa stai cu mes­te­rii?”

Sta­tiu­nea Olimp pare para­si­ta de ani buni. Tro­tu­a­re­le, pli­ne de gropi, nu au mai fost repa­ra­te de mai bine de 20 de ani.

Se pare ca si auto­ri­ta­ti­le loca­le sunt la fel de dez­in­te­re­sa­te de aspec­tul sta­tiu­ni­lor ca si pro­pri­e­ta­rii aces­tor cla­diri aban­do­na­te, in sen­sul ca spa­ti­ul ver­de este nein­gri­jit de ani buni, iar­ba nu a fost taia­ta si nici uda­ta, iar tro­tu­a­re­le ara­ta ca dupa raz­boi.

Mario Kui­bu­sh, arhi­tect care lucrat la pro­iec­ta­rea unor sta­tiuni pe malul Marii Adri­a­ti­ce, dar si a unor tera­se din Por­tul Tomis, ne expli­ca.

Din­tre toa­te sta­tiu­ni­le din sud, Olim­pul pare cel mai degra­dat. Ina­in­te de 1989, era sta­tiu­nea unde veneau cei mai multi turisti straini si pe strazi auzeai vor­bin­du-se ger­ma­na si engle­za. Com­ple­xul Amfi­tea­tru-Pano­ra­mic-Bel­ve­de­re era man­dria auto­ri­ta­ti­lor comu­nis­te. Acum noii pro­pri­e­tari vor sa‑i redea stra­lu­ci­rea de odi­ni­oa­ra.

Leo­nard Buia­nu, mana­ger de pro­iect: “Avem un buget pen­tru reno­va­re de aproa­pe 10 miloa­ne de euro, deci inca o data suma cu care am achi­zi­tio­nat com­ple­xul, chiar vrem sa iasa fru­mos si sa ii redam stra­lu­ci­rea din anii ’80.”

Anul aces­ta, pen­tru pri­ma oara, auto­ri­ta­ti­le loca­le le vor impu­ne impo­zi­te de 500 % celor care si-au lasat in para­gi­na cla­di­ri­le, in spe­ran­ta ca le vor demo­la sau repa­ra.

Marea pro­ble­ma este ca, in acest moment, nu exis­ta un regu­la­ment clar cu pri­vi­re la arhi­tec­tu­ra si fata­de­le cla­di­ri­lor.

Dra­gos Ange­les­cu, vice­pri­mar Man­ga­lia: “Fie­ca­re deti­na­tor de uni­ta­te de turism a actio­nat de‑a lun­gul tim­pu­lui, in prin­ci­piu, dupa bunul plac.”

Rama­ne de rezol­vat si pro­ble­ma tara­be­lor si a buti­cu­ri­lor con­stru­i­te chiar pe pla­ja, fara nici un plan arhi­tec­tu­ral. De trei ani, auto­ri­ta­ti­le loca­le lucrea­za fara spor la un Plan Urba­nis­tic Gene­ral.

sur­sa: stirileprotv.ro, 14.05.2017.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele