De 1 Mai, Vama Veche se pregăteşte să ia faţa cluburilor din Mamaia

0
177

1mai-vama veche

Cre­ş­tin-orto­do­cşii sunt pe ulti­ma sută de metri cu pre­gă­ti­ri­le pen­tru săr­bă­to­ri­le pas­ca­le, iar pro­pri­e­ta­rii de uni­tă­ţi de caza­re de pe lito­ral fac ulti­me­le retu­şuri pen­tru 1 Mai. Săr­bă­toa­rea „mun­ci­to­reas­că” este pri­vi­tă cu opti­mism, pro­pri­e­ta­rii de pen­siuni şi hote­luri anu­nţând că au fost rezer­va­te 90% din came­re pen­tru mini-vacanţa de 1 Mai.

Patro­nii din sudul lito­ra­lu­lui decla­ră că vor reu­şi să ţină pasul cu sta­ţiu­nea de fiţe Mama­ia, la numă­rul de turi­şti. Cel puţin la Vama Veche sunt aştep­ta­ţi la fel de mulţi turi­şti ca anul tre­cut, mai cu sea­mă că a înce­put să se cunoas­că şi o anu­mi­tă dis­ci­pli­nă în con­stru­cţii: „Regu­li­le sunt cla­re: con­stru­cţii din stuf şi pia­tră. aces­ta este spe­ci­fi­cul zonei”, a decla­rat, pen­tru „Repli­ca” de Con­stanţa, un con­si­li­er local din Lima­nu, loca­li­ta­te de care apa­rţi­ne Vama Veche. „Pes­te trei săp­tămâni, spe­răm să avem la fel de mulţi turi­şti ca anul tre­cut. Vor veni cei nos­tal­gici, cei care au dor de liber­ta­te”, a mai spus ale­sul local.

Faţă de 2014, anul aces­ta agenţii eco­no­mici au decis să mai cre­as­că un pic preţul la caza­re, ajun­gân­du-se şi la 400–500 de lei pe noap­te. Exis­tă în sudul lito­ra­lu­lui şi alte vari­an­te, cu 100–200 de lei pe noap­te, la pen­siuni din sta­ţiu­ni­le Man­ga­li­ei sau la 23 August ori în regim hos­tel, unde preţu­ri­le por­nesc de la 80 de lei pe noap­te.

Mai mult, în replicaonline.ro, Joi, 9 apri­lie 2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele