3,2 milioane de elevi încep, luni, noul an şcolar

0
371

Apro­xi­ma­tiv 3.200.000 de elevi încep luni noul an şco­lar, 2012 – 2013, infor­mea­ză Ager­pres.
Potri­vit unui cen­tra­li­za­tor al Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, din­tre aceş­tia, apro­xi­ma­tiv 925.000 sunt elevi în învă­ţămân­tul pri­mar, inclu­zând şi cla­sa pre­gă­ti­toa­re, cir­ca 800.000 la gim­na­ziu, aproa­pe 850.000 sunt cuprinşi în învă­ţămân­tul liceal şi cel pro­fe­sio­nal şi pes­te 600.000 sunt preş­co­lari.
Din­tre cei 925.000 de elevi din învă­ţămân­tul pri­mar, pes­te 128.000 de copii au fost înscri­şi în cla­sa pre­gă­ti­toa­re şi apro­xi­ma­tiv 171.000 în cla­sa I în anul şco­lar 20122013.

Arti­co­lul inte­gral, în Cro­ni­ca Româ­nă, Vineri, 14 sep­tem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply