Val de frig extrem, în SUA. Americanii au înghețat în case, iar sateliții au fost dați peste cap

0
406

Furt­u­na seve­ră care face rava­gii momen­tan prin sudul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii a adus vre­me atât de rece încât sate­li­ții mete­o­ro­logi care moni­to­ri­zea­ză situ­a­ția nu au mai putut face dife­ren­ța între nori și sol.

Marți, valul de aer rece pro­ve­nit din Arc­ti­ca a înghe­țat solul atât de mult încât sate­li­ții mete­o­ro­lo­gici au cre­zut că solul aco­pe­rit de ghea­ță și zăpa­dă era stra­tul de nori, care de obi­cei este mult mai rece decât tem­pe­ra­tu­ri­le de la supra­fa­ță. […]

Pre­șe­din­te­le Joe Biden a decla­rat sta­re de urgen­ță, pen­tru sta­tul Texas. A fost decla­ra­tă și o urgen­ță de ener­gie elec­tri­că, iar locu­i­to­rii din 14 sta­te ame­ri­ca­ne se con­frun­tă cu între­ru­peri de curent. Tot­o­da­tă, cel puțin 20 de oameni au murit din cau­za valu­lui de aer rece.

Arti­co­lul inte­gral, pe descopera.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply