Se primesc înscrieri pentru următoarea sesiune de admitere la Școala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

0
670
În perioada 24 aprilie 2024 – 19 iulie 2024, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române se desfăşoară o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea celor 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face prin depunerea cererilor de înscriere tip, exclusiv în format electronic, la adresele de e-mail ale unităților de recrutare, până la data de 14 mai 2024.
Ca și în anii anteriori, admiterea în cadrul instituțiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne cuprinde două probe de concurs și anume,
proba de evaluare a performanţei fizice, evaluată cu note de la 5 la 10 respectiv ”nepromovat” în cazul în care nu se obține nota 5 şi proba de evaluare a cunoştinţelor evaluată cu note de la 1 la 10.
Acestea vor desfăşura conform graficului următor:
  • Proba de evaluare a performanței fizice – traseul practic-aplicativ,
    în perioada 25-31 mai 2024, în cadrul celor șapte centrele zonale de selecție;
  • Proba de verificare a cunoştinţelor, în data de 15 iunie 2024, la sediul Ș.P.A.P.F. „Avram Iancu” Oradea (Oradea, Calea Aradului, nr. 2).
Rezultatele finale ale admiterii în această sesiune vor fi afişate la sediul instituţiei de învăţământ şi vor fi publicate pe site-ul oficial al acesteia (www.avramiancu.ro ) până la data de 19 iulie 2024.
După încheierea primei etape a concursului de admitere și anume înscrierea candidaților, aceștia au obligația ca până la data de 21 mai 2024 să-și depună toate documentele ce constituie dosarul de candidat.
Evaluarea psihologică  a candidaților înscriși va avea loc până la data de
21 mai 2024, detaliile organizatorice urmând a fi postate în timp util pe site-urile structurilor de recrutare. De asemenea, până la data de 22 mai a.c., tabelele nominale cuprinzând candidații declarați ”apt” în urma evaluării psihologice vor fi transmise Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de frontieră ”Avram Iancu” Oradea urmând ca aceștia sa parcurgă următoarea etapă și anume susținerea probei de evaluare a  performanței fizice care se va desfășura în cadrul celor șapte Centre Zonale de selecție din țară, în perioada 25.05-31.05.2024 și va consta în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
Următoarea etapă în cadrul examenului de admitere va fi proba de evaluare a cunoștințelor și va fi organizată în data de 15 iunie a.c. în cadrul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea în urma căreia până la data de 16 iunie a.c., ora 10:00, pe site-ul școlii să fie postată ”Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs”. Proba de evaluare a cunoștințelor va consta în rezolvarea unui test grilă, care va cuprinde subiecte din disciplinele limba română, limba străină, legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului, dar şi din educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză și de deprindere a raţionamentului logic.
Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ ([email protected]) în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. Detaliile de natură organizatorică vor fi postate în timp util.
Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, conform rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.
Ultima etapă în cadrul examenului de admitere va fi examinarea medicală a candidaților și se realizează în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024, iar lista cu rezultatele finale ale admiterii se va afișa la sediul unității de învățământ și va fi postată pe site-ul oficial al acesteia, până la data de 19 iulie 2024.
La finalul şcolarizării în cadrul instituţiei de învăţământ, absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent de poliţie şi li se va asigura loc de muncă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Poliţia de Frontieră Română, repartizarea absolvenţilor făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile instituţiei.
Pentru a fi la curent cu toate informaíile privind desfășurarea probebelor, recomandăm verificarea permanentă şi atentă a paginilor de internet ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro), secţiunea Despre Noi / Instituţii de învăţământ, cât şi a Şcolii de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea (www.avramiancu.ro).


Mangalia News, 08.05.2024.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply