Luiza Cala — “Mofturile unui gând”, o superbă lansare de carte, la Galeria de Artă din Saturn

0
319

Luiza Cala — “Mofturile unui gând”, o superbă lansare de carte, la Galeria de Artă din Saturn.

”Sâm­bă­tă, 20 febru­a­rie, a avut loc lan­sa­rea de car­te mult aștep­ta­tă, la Man­ga­lia, în Gale­ria de Artă Lui­za Cala. Câtă bucu­rie! Câtă ener­gie bună! “Mof­tu­ri­le unui gand”, a artis­tei Lusi Lui­za Cala Cer­na­ia­nu, este car­tea de poe­zie la care am scris cu bucu­rie post­fa­ța si am prezentat‑o la lansare.

Pe lân­gă nume­roa­se­le pic­turi, a mai publi­cat 3 cărți de poe­zie și una de proză.
Artis­ta pic­tea­ză ver­suri cu sufle­tul. In pro­ză, cuvin­te­le sunt ima­gini. Poe­zi­i­le Lui­zei Cala rămân un spec­ta­col al ima­gi­nii si ima­gi­na­ți­ei, prin for­ța vizu­a­li­tă­ții, ca stil. Iar sti­lul este artis­ta însăși.

Să pre­țu­im artiș­tii, căci arta rămâ­ne anti­do­tul puter­nic ori­când, nu numai in pan­de­mie, pen­tru că vac­ci­nea­ză sufle­tul și min­tea cu opti­mism și bucu­rie, până la extaz. Mă opresc aici. Vă spun res­tul într-un arti­col”. Moni­ca Andrei.

Aure­lia Lăpu­şan: ”Feli­ci­tări, Lui­za! Cu sigu­ran­ță, car­tea nu este ”un moft”, ci un album con­sis­tent des­pre fru­mos și iubi­re, în care ți-ai așter­nut cu emo­ție gân­du­ri­le și talentul”.


Man­ga­lia News, 21.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply