Cum va începe şcoala de luni? Elevii vor fi testaţi rapid cu teste antigen dacă prezintă simptome la şcoală, părinţii nu vor avea acces în şcoli, iar cursurile pot începe la intervale orare diferite

0
319

”Se discută armonizarea scenariilor, care va permite mai multor elevi să vină la şcoală”.

Minis­trul Edu­ca­ţi­ei, Sorin Cîm­pea­nu, a pre­zen­tat vari­an­ta de lucru a ordi­nu­lui cu pri­vi­re la regu­li­le de redes­chi­de­re a şco­li­lor înce­pând 8 febru­a­rie în cadrul unei vide­o­con­fe­rinţe la care au par­ti­ci­pat şi inspec­to­rii şco­lari din ţară.

Ast­fel, minis­trul Cîm­pea­nu spu­ne că 2,4 mili­oa­ne de elevi vor înce­pe şcoa­la de luni, dacă se iau în con­si­de­ra­re sce­na­ri­i­le actu­a­le de des­chi­de­re a uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ şi ada­u­gă că sce­na­ri­ul ver­de ar putea fi modi­fi­cat până la o rată de inci­denţă a cazu­ri­le de COVID-19 până la 1,5 la 1.000 de locuitori.

Con­ti­nu­a­rea, pe zf.ro/eveniment


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply