S‑a închis circulația pe DN38, între Agigea și Negru Vodă! DN 3, închis între localitățile Ostrov și Cobadin, județul Constanța. Viscol și vizibilitate redusă!

0
243

DN 3 închis între loca­li­tă­ți­le Ostrov și Coba­din. Viscol și vizi­bi­li­ta­te redu­să! S‑a închis cir­cu­la­ția pe DN38, între Agi­gea și Negru Vodă, jude­țul Constanța

Din cau­za nin­so­ri­lor abu­n­den­te si visco­lu­lui care pro­duc vizi­bi­li­ta­te redu­să, CNAIR si Poli­ția Ruti­e­ră au decis inchi­de­rea cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re pe DN 3, între loca­li­tă­ți­le Coba­din și Ostrov, jude­țul Con­stan­ța (km 129+000 – km 224+000).

UPDATE: Din cau­za nin­so­rii abu­n­den­te și a visco­lu­lui ce au deter­mi­nat scă­de­rea vizi­bi­li­tă­ții, CNAIR si Poli­ția Ruti­e­ră au decis să închi­dă cir­cu­la­ția ruti­e­ră pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le pe DN38, km 0 + 000 – km 53 + 800, între Agi­gea și Negru Vodă, jude­țul Constanța.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzitate.

Pre­ci­zăm că toa­te direc­ți­i­le regio­na­le ale CNAIR sunt mobi­li­za­te și inter­vin în per­ma­nen­tă aco­lo unde este cazul pen­tru ca tra­fi­cul ruti­er să se des­fă­șoa­re în con­di­ții de siguranță.


Man­ga­lia News, 27.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply