Incendiu într-un apartament din Mangalia, după ce oala cu mâncare a fost uitată pe aragaz [VIDEO]

0
493

Loca­ta­rii unui bloc situ­at în Man­ga­lia, pe str. Matei Basa­rab, au soli­ci­tat, în aceas­tă sea­ră, inter­ven­ția echi­pa­je­lor ISUDOBROGEA” pen­tru stin­ge­rea unui incen­diu izbu­c­nit într-un apar­ta­ment aflat la par­te­rul imo­bi­lu­lui.


Cau­za pro­ba­bi­lă de izbu­c­ni­re a incen­di­u­lui a fost fla­că­ra pro­ve­ni­tă de la o oală cu mân­ca­re lăsa­tă pe ara­ga­zul aprins și nesu­pra­ve­ghe­at. Veci­nii au sim­țit miros de fum pe casa scă­rii și au sunat la 112. Pom­pie­rii au inter­ve­nit ime­di­at cu o autos­pe­cia­lă şi au reu­şit să stingă focul, îna­in­te să se pro­du­că un dez­as­tru.

Pro­pri­e­ta­rul apar­ta­men­tu­lui a avut nevo­ie de ingri­jiri medi­ca­le și a fost pre­lu­at de ambu­lan­ța SMURD. (sur­sa: Mangalia.TV). 08.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply