FOLCLOR AUTENTIC din BANAT și ARDEAL — Dedicații muzicale speciale, cu ocazia zilei de 21 ianuarie [Audio/VIDEO]

0
177

FOLCLOR AUTENTIC din BANAT și ARDEAL - par­tea I:
01. Ghe­or­ghe Zam­fir — Sui­ta din Caransebeș
02. Ghe­or­ghe Zam­fir — Sui­ta bănățeană
03. Fra­tii Ilie si Radu Vin­cu — Soro­cul din Satchinez
04. Fra­tii Vin­cu — Intoarsa
05. Asta‑i nana de la Bre­bu — orches­tra Ansam­blu­lui fol­cloric ”Bana­tul” din Timișoara
06. Radu si Ilie Vin­cu — Jocul cu mătu­ra din Satchinez
07. Ancu­ța Anghel — Zâce Ion cătră Petrea — Maramureș
08. Ancu­ța Anghel — Ăsta‑i jocul lui Petri­că — Maramureș
09. Doru Tara­nu — saxo­fon — Brâuri din Banat
10. Doru Tara­nu — Arde­le­ne, la fluier
11. De joc — Gru­pul vocal instru­men­tal Crai Nou — solo vioa­ră Daniel Iancu
12. Crai Nou — Alba Iulia — De joc
13. Crai Nou — Alba Iulia — Sui­ta orches­tra­la din Ardeal
14. Hora de la Ora­vi­ţa — orches­tra Ansam­blu­lui Bana­tul din Timisoara
15. Iede­ra — orchestra
16. Jocuri de doi din Banat — orchestra.

(Selec­ție din colec­ția per­so­na­lă de vini­luri / case­te audio prof. Tra­ian Lupu).

Din Bana­tul natal, cu oca­zia zilei de 21 ianu­a­rie, dedi­ca­ții muzi­ca­le pen­tru toți pri­e­te­nii, pen­tru iubi­to­rii fol­clo­ru­lui auten­tic, de cea mai bună cali­ta­te: Ghe­or­ghe Zam­fir și vir­tu­o­zii săi: Sui­ta din Caranse­beș, cu Efta Boto­ca la vioa­ră, Pavel Ceb­zan și Dorin Cui­ba­riu la saxo­fon și taragot…

…și o altă sui­tă de melo­dii popu­la­re — Bănă­țea­na”, din Bana­tul de la munte:


Din arhi­va Tele­vi­ziu­nii Româ­ne, ace­eași vir­tu­ozi ai fol­clo­ru­lui bănă­țean autentic:

MN: Vor urma și alte selec­ții muzi­ca­le din toa­te zone­le fol­clori­ce ale țării, pe care le vom oferi cu mult drag tutu­ror celor care îndră­gesc Fol­clo­rul româ­nesc autentic. 


Man­ga­lia News, 21 ianu­a­rie 2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply