Decizie de ultimă oră pentru clienţii de energie electrică. Românii vor avea timp până în martie să încheie noi contracte cu furnizorii

0
245

Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re în Ener­gie (ANRE) pre­lun­geş­te până la 31 mar­tie 2021 peri­oa­da în care con­su­ma­to­rii cas­nici pot înche­ia con­trac­te de fur­ni­za­re a ener­gi­ei pe pia­ţa con­cu­renţi­a­lă, au decla­rat, luni, pen­tru Ager­pres, repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­ei.

Anu­nţul vine în con­di­ţi­i­le în care pia­ţa de elec­tri­ci­ta­te a deve­nit com­plet libe­ra­li­za­tă înce­pând de la 1 ianu­a­rie 2021, ceea ce înseam­nă că româ­nii nu mai plă­tesc preţuri sta­bi­li­te de Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re în Ener­gie (ANRE), ci tre­bu­ie să com­pa­re şi să-şi alea­gă de pe pia­ţa libe­ră ofer­ta care li se potri­veş­te cel mai bine. Libe­ra­li­za­rea înseam­nă că preţu­ri­le nu vor mai fi regle­men­ta­te, iar fur­ni­zo­rii vor achi­zi­ţio­na toa­tă can­ti­ta­tea de ener­gie de pe bur­să.

Cites­te mai mult: adev.ro/qmf238


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply