Temperatura ideală în sufragerie, în dormitor și la locul de muncă

0
324

Tem­pe­ra­tu­ri­le foar­te sca­zu­te ne sla­besc sis­te­mul imu­ni­tar, insa nici cele foar­te ridi­ca­te nu sunt bene­fi­ce, mai ales daca tre­ce­rea de la tem­pe­ra­tu­ri­le ridi­ca­te din casa la cele cu minus de afa­ra se face brusc.

Pen­tru a redu­ce ris­cul de imbol­na­vi­re, dar si pen­tru a te bucu­ra de con­fort ter­mic, tem­pe­ra­tu­ra din inca­pe­rea in care stai tre­bu­ie sa fie potri­vi­ta, nici prea ridi­ca­ta, dar nici prea sca­zu­ta.

Tem­pe­ra­tu­ra potri­vi­ta pen­tru o per­soa­na bine imbra­ca­ta este, potri­vit Orga­ni­za­ti­ei Mondi­a­le pen­tru Sana­ta­te, de 18 gra­de Cel­si­us. Tem­pe­ra­tu­ri­le cuprin­se intre 12 – 16 gra­de Cel­si­us cresc ris­cul de afec­tiuni res­pi­ra­to­rii.

Con­for­tul ter­mic poa­te varia insa, din punct de vede­re al tem­pe­ra­tu­ri­lor, de la per­soa­na la per­soa­na. O inca­pe­re poa­te parea foar­te raco­roa­sa pen­tru cine­va sen­si­bil la frig, in timp ce pen­tru cine­va care nu are o ase­me­nea sen­si­bi­li­ta­te poa­te parea sa aiba chiar tem­pe­ra­tu­ra opti­ma.

Exis­ta insa, in mare, cate­va repe­re cu pri­vi­re la tem­pe­ra­tu­ra ide­a­la la inte­ri­or. Te poti ghi­da dupa aces­te repe­re atunci cand nu stii cum sa setezi ter­mos­ta­tul cen­tra­lei de aca­sa, ori tem­pe­ra­tu­ra aeru­lui con­di­tio­nat de la ser­vi­ciu.

Tem­pe­ra­tu­ra opti­ma in sufra­ge­rie

Tem­pe­ra­tu­ra opti­ma in sufra­ge­rie, de pil­da, aco­lo unde stai imbra­cat in hai­ne de casa, nici prea sub­tiri, dar nici prea groa­se, este de 19–22 de gra­de, in func­tie de pre­fe­rin­te. Ori­ce tem­pe­ra­tu­ra depa­seste 22 de gra­de este con­si­de­ra­ta ca fiind prea ridi­ca­ta pen­tru living.

Cites­te si: Nive­lul optim de umi­di­ta­te din casa

Tem­pe­ra­tu­ra opti­ma in dor­mi­tor

Daca in sufra­ge­rie e in regu­la ca tem­pe­ra­tu­ra sa atin­ga 22 de gra­de, in dor­mi­tor e reco­man­dat sa fie mai racoa­re. Ide­al ar fi ca tem­pe­ra­tu­ra din came­ra in care dormi sa nu depa­seas­ca 20 de gra­de, insa aceas­ta poa­te fi si mai sca­zu­ta, mai exact pana la 15 gra­de Cel­si­us.

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply