Recunosc, sunt cam demodată: Îmi iubesc ţara. MULT DE TOT! [VIDEO]

0
182

DE 1 DECEMBRIE… ”Recunosc, sunt cam demodată: îmi iubesc ţara. MULT DE TOT!” - Angela Elena Soare.

Româ­nia, Țara lui Cipri­an Porum­bes­cu, Geor­ge Ene­scu, Con­stan­tin Brân­cuși, Henri Coan­dă, Ion Luca Cara­gi­a­le, Nico­lae Ior­ga, Aurel Vlai­cu, Tra­ian Vuia, Nico­lae Gri­go­res­cu, Mihai Emi­ne­scu, Liviu Rebrea­nu, Con­stan­tin Brân­co­vea­nu, Ște­fan cel Mare, Carol I, Mihai Vitea­zul, Mir­cea Eli­a­de, Ale­xan­dru Ioan Cuza, Vlad Țepeș, Anghel Salig­ny, Româ­nia, Țara Noas­tră!


Man­ga­lia News, repos­ta­re: 1 Decem­brie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply