Cum am văzut și simțit Timișoara în acest an | Răzvan Vitionescu — Retrospectivă 2020 | Album FOTO

0
154

Răzvan Vitio­ne­scu: ”Cum am văzut și sim­țit Timi­șoa­ra în acest an 2020! Eu con­si­der ca a fost cel mai bun an foto­gra­fic al meu! Indi­fe­rent de vre­me, de ano­timp, de sta­re, Timi­șoa­ra are un far­mec apar­te! Dacă și ție îți plac aces­te foto­gra­fii, dis­tri­bu­ie mai depar­te! Mul­țu­mesc”.

Albu­mul inte­gral, aici.

MN: Mul­țu­mim, Răzvan Vitio­ne­scu. Sti­mați citi­tori, vă invi­tăm să vizio­nați AICI și cele­lal­te arti­co­le cu foto­gra­fii super­be, rea­li­za­te de timi­șo­rea­nul Răzvan Vitio­ne­scu, publi­ca­te de Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 31.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply