Astro Nauticus Mangalia: Planetele Jupiter și Saturn ajung astăzi, luni, 21 decembrie, în conjuncție!

0
139

La Man­ga­lia, puteți vedea feno­me­nul pe cerul de sud-vest, după apu­sul Soa­re­lui, de la ora 16:45, până la ora 18:30.

Miș­ca­rea orbi­ta­lă mai rapi­dă a lui Jupi­ter îl va adu­ce la 0,1 gra­de de Saturn mai lent, pro­vo­când apa­ri­ția celor două pla­ne­te, ca un sin­gur obiect lumi­nos. Aceas­tă întâl­ni­re din­tre Rege­le Zei­lor și Zeul Tim­pu­lui va fi ceva ieșit din comun, căci cele două lumi vor părea să se apro­pie extrem de mult între ele!

Cat de aproa­pe? Mizar și Alcor din con­ste­la­ția Ursa Mare sunt sepa­ra­te de 12 minu­te de arc, dar astăzi, Jupi­ter și Saturn vor fi sepa­ra­te de doar jumă­ta­te din aceas­tă dis­tan­ță!

Con­junc­ția strân­să din 1226, care a avut loc pe 5 mar­tie, a adus cele două pla­ne­te la trei minu­te de arc una de cea­lal­tă pe un cer întu­ne­cat, ceea ce tre­bu­ie să fi pro­vo­cat o mare con­ster­na­re astro­lo­gi­lor zilei.

Urmă­toa­rea întâl­ni­re strân­să a celor doi uri­ași gazoși va avea loc după încă 19 mari con­junc­ții. Pe 24 august 2417, vor tre­ce din nou foar­te aproa­pe unul de celă­lalt, la doar cinci minu­te de arc dis­tan­ță. Mar­cați-vă asta în calen­dar! 🙂

Coman­dor ( r ) Vasi­le Chi­ri­lă.


Man­ga­lia News, 21.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply