Spitalul Municipal Mangalia — situația paturilor COVID 19 | Marți, 10 noiembrie 2020

0
381

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia — situ­a­ția patu­ri­lor COVID 19 | Marți, 10 noiem­brie 2020:

Paturi ocu­pa­te cu con­fir­mati COVID-19 = 64;
Paturi ocup­te cu sus­pecti COVID-19 = 13;
Paturi ocu­pa­te COVID-19, Tera­pie Inten­si­va = 7.

Cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în pavi­li­o­nul A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.


Man­ga­lia News, 10.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply