Spitalul Municipal Mangalia funcționează la parametri normali | Paturi destinate Covid 19 | Cabinetele ambulatorii de specialitate sunt disponibile în pavilionul A, cu programări prealabile

0
370

Mier­curi, 4 noiem­brie:

Situ­a­tia patu­ri­lor ocu­pa­te in spi­ta­lul nos­tru este urmă­toa­rea: din 111 locuri des­ti­na­te COVID, 70 sunt cazuri con­fir­ma­te si 20 sunt cazuri sus­pec­te.

Cabi­ne­te­le ambu­la­to­rii de spe­cia­li­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în pavi­li­o­nul A, cu pro­gra­mări pre­a­la­bi­le.

MN: Sănă­ta­te mul­tă și aveți gri­jă de dum­ne­a­voas­tră: Res­pec­tați regu­li­le sani­ta­re!


Man­ga­lia News, 04.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply