Experiența nu trebuie subestimată niciodată!

0
217

Moto­rul unei nave nu func­țio­na și nimeni nu a putut rezol­va pro­ble­ma, așa că a fost invi­tat un tip cu 40 de ani de expe­rien­ță.
A exa­mi­nat foar­te atent moto­rul, de sus în jos și de jos în sus.
După ce a inspec­tat moto­rul, tipul a scos din gean­tă un cio­can mic.
Bătu ușor într-un anu­mit loc și moto­rul reîn­vie, instan­ta­neu.
Moto­rul fuse­se repa­rat!
După 7 zile, pro­pri­e­ta­rii au pri­mit fac­tu­ra pen­tru ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te — 10.000 de dolari.
“Ce ?!”, au spus pro­pri­e­ta­rii. „Nu ai făcut aproa­pe nimic. Tri­mi­te-ne un deviz deta­li­at de lucrări”.
Ca răs­puns, el a spus pur și sim­plu:
”Cio­că­ni­re: 2 USD”;
”Ști­in­ța unde să bați: 9.998 USD”.

Expe­rien­ța nu tre­bu­ie subes­ti­ma­tă nici­o­da­tă!


Man­ga­lia News, 03.11.2020. (sur­sa: N.B).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply