ARCA TV: America Alege — Noaptea Alegerilor [VIDEO]

0
266

ARCA TV: O noap­te foar­te impor­tan­tă! Lumea urmă­reș­te cu aten­ție rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor din S.U.A.! Împre­u­nă cu cole­gii din Los Ange­les — Tudor Petrut, Chi­ca­go — Mari­an Petru­ta și Michi­gan — Mihai Mate­ia­si, dar și cu români din comu­ni­tă­ți­le din Sta­te­le Uni­te pre­zen­tăm pas cu pas rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor.

Vom pre­zen­ta opi­ni­i­le tele­vi­ziu­ni­lor ame­ri­ca­ne și veți putea să tri­mi­teți mesa­je în tim­pul emi­siu­nii.

Nu lip­si de la Ame­ri­ca Votea­ză — Noap­tea Ale­ge­ri­lor, la Arca TV! Păre­rea ta con­tea­ză și comen­tăm mesa­je­le voas­tre live!

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim, Lucian Bla­gaCEO Arca TV! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 04.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply