Academia Română: Revista „ȘTIINȚĂ & TEHNICĂ“, serie nouă, a ajuns la numărul 100

0
195

Vineri, 6 noiem­brie 2020, de la ora 10:30, Aca­de­mia Româ­nă va găz­dui eve­ni­men­tul de lan­sa­re a aces­tui număr, mani­fes­ta­re trans­mi­să live pe pagi­ni­le de face­bo­ok ale revis­tei (https://www.facebook.com/StiintasiTehnica) și Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Cu acest pri­lej va avea loc și lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a pro­iec­tu­lui: „Un club de ști­in­ță în fie­ca­re liceu, O seră în fie­ca­re școa­lă!“.

Revis­ta „Ști­in­ță & Teh­ni­că“ este cea mai veche revis­tă de popu­la­ri­za­re a ști­in­ței din Româ­nia, înfi­in­ța­tă în urmă cu 75 de ani și rei­ni­ția­tă în serie nouă, în for­mat print modern și onli­ne, în anul 2010.


Man­ga­lia News, 06.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply