Ministerul Educației introduce două DECLARAȚII PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru școala online, una pentru profesori și alta pentru părinți și elevi, în care toți „se obligă” să nu înregistreze sau să distribuie imagini din timpul cursurilor pe net [DOCUMENTE]

0
410

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei intro­du­ce două decla­ra­ții pe pro­pria răs­pun­de­re, pe care vor tre­bui să le sem­ne­ze părin­ții, ele­vii și pro­fe­so­rii, potri­vit unui docu­ment tri­mis în toa­te șco­li­le, obți­nut de Edupedu.ro. În aces­te noi for­mu­la­re atât cadre­le didac­ti­ce cât și ele­vii și părin­ții „se obli­gă” să nu înre­gis­tre­ze sau dis­tri­bu­ie ore­le onli­ne și să ia toa­te măsu­ri­le pen­tru a pre­ve­ni ast­fel de acțiuni.

Este pen­tru pri­ma dată când și ele­vii sunt puși să sem­ne­ze decla­ra­ții pe pro­pria răs­pun­de­re, ală­tu­ri de părinți. Decla­ra­ția pen­tru elevi și părinți invo­că două arti­co­le din Legea Edu­ca­ți­ei și Ordi­nul 5545/2020 al minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei, pre­cum și Codul Penal.

Mai mult, pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply