Lansare de carte: STAN POETAȘ, GENERALUL NEPERECHE. Cariera militară și faptele de arme din Campania 1916–1919

0
122

Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria”, fili­a­la jude­țea­nă Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți, sucur­sa­la Con­stan­ța, vă invi­tă la lan­sa­rea de car­te: 

STAN POETAȘ, GENERALUL NEPERECHE. Carie­ra mili­ta­ră și fap­te­le de arme din Cam­pa­nia 1916–1919. Autor: col. (r.) REMUS MACOVEI.

Eve­ni­men­tul va avea loc marți, 20.10.2020, ora 11:00, în sala de spec­ta­co­le a Fede­ra­ti­ei Natio­na­le a Sin­di­ca­te­lor, din stra­da Ingi­ner Anghel Salig­ny, nr.2, Bucu­res­ti, lân­gă Pri­mă­ria Capi­ta­lei).

Vor lua cuvân­tul:
Gl. ® dr. Vir­gil Bălă­cea­nu,
Gl. ® Gela­le­din Nezir,
Dr. Con­stan­tin Cor­nea­nu,
Col. dr. Cris­ti­an Scar­lat.


Man­ga­lia News, 19.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply