Tânără din Mangalia, dispărută de la domiciliu! AȚI VĂZUT‑O? Anunțați Poliția!

0
691

Poli­ţi­ş­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia unei tine­re, MUSTAFA IPEK, de 18 ani, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

La data de 13 sep­tem­brie a.c., în jurul orei 17.00, aceas­ta a pără­sit în mod volun­tar domi­ci­li­ul, fără a reve­ni până în pre­zent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,57 m, con­sti­tu­ție atle­ti­că, păr lung, drept, vop­sit blond, ochi albaș­tri, nas drept, față rot­un­dă.

ÎMBRĂCĂMINTE

La data ple­că­rii, aceas­ta pur­ta o căma­șă nea­gră, fus­tă albă și pan­tofi sport de culoa­re albă.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Poli­ția muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, tel. 0241/50.24.25 sau Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stan­ța, tel.0241.611.364, int. 20005.


Man­ga­lia News, 15.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply